NVRA, sterk op juridisch vlak

De Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs, de NVRA, is de vereniging van en voor professionals in de juridische dienstverlening. Middels vakliteratuur, cursussen en opleidingen, collectieve verzekeringen en verbinding met vakgenoten, streven wij naar kwaliteitsverbetering en bevordering van een goede juridische beroepsuitoefening. Niet alleen in het belang van de rechtzoekende, maar zeker ook in het belang van de juridische professional zelf.

Alle kennis voorhanden

Bij de NVRA staan professionaliteit en kwaliteit voorop. We vinden het belangrijk dat onze leden beschikken over actuele en toereikende theoretische en praktische kennis om hun beroep zo goed mogelijk uit te kunnen oefenen. Aangesloten leden zijn verplicht aan permanente educatie te doen.

Gedragscode en Klachtenprotocol

De NVRA werkt met een Gedragscode en een Klachtenprotocol. De NVRA ziet toe op de handhaving van de kwaliteit en naleving van deze richtlijnen en regels. Dit is zowel in het belang van de rechtzoekenden als van de juridische professionals zelf.

meer informatie

Uitspraken

Wenk opgesteld door P.J.M. Ros, redacteur van De Praktijkgids

Nr. 004

Datum opmaak 20 januari 2021
Datum uitspraak 23 september 2020
Instantie Rechtbank Noord-Holland (Ktrt Alkmaar)

ZONDER NADERE AFSPRAKEN, MOET GELDLENING BINNEN 6 WEKEN NA EERSTE VERZOEK WORDEN TERUGBETAALD

Tijdens de relatie heeft de vrouw € 40.000 aan de man geleend. Na hun uiteengaan, verlangt de vrouw algehele terugbetaling. Daarover zijn eerder geen expliciete afspraken gemaakt. Ook uit het eerste verzoek om terugbetaling, blijkt niet duidelijk wanneer het geld terug moet. In zo’n geval geldt sinds 2017 dat de geldlening ex art. 7:129e BW – behoudens andere afspraken – binnen 6 weken moet worden terugbetaald, nadat de uitlener dit heeft verzocht.

Lees verder in de Praktijkgids met een redactionele toelichting in Ktr. Alkmaar 23 september 2020, Prg. 2020/286 op pag. 1466-1467 (ECLI:NL:RBNHO:2020:286).

*

Wenk opgesteld door P.J.M. Ros, redacteur van De Praktijkgids

Nr. 003

Datum opmaak 5 januari 2021
Datum uitspraak 11 september 2020
Instantie Rechtbank Midden-Nederland (Ktr. Utrecht)

TEGENVORDERING MOET OOK WORDEN VERMELD IN DE TITEL VAN DE CONCLUSIE VAN ANTWOOD

Opleidingsinstituut heeft haar cursist gedagvaard om € 745,= aan cursusgeld te betalen. De cursist meent echter ook een vordering op het instituut te hebben aan buitengerechtelijke kosten. Echter, in het kopje van zijn antwoord staat louter vermeld ‘conclusie van antwoord’, de term ‘eis in reconventie’ ontbreekt daarin. Overigens is de tegenvordering nergens duidelijk omschreven, zodat deze al met al onbesproken blijft en de hoofdvordering wordt toegewezen.

Lees verder in de Praktijkgids met een redactionele toelichting in Ktr. Rotterdam 11 september 2020, Prg. 2020/265 op pag. 1387-1391 (ECLI:NL:RBROT:2020:7924).

*

Wenk opgesteld door P.J.M. Ros, redacteur van De Praktijkgids

Nr. 002

Datum opmaak 19 december 2020
Datum uitspraak 19 augustus 2020
Instantie Rechtbank Midden-Nederland (Ktr. Utrecht)

WERKGEVER WEIGERT VIA SKYPE IN TE BELLEN: NIET VERSCHIJNEN TER ZITTING

De mondelinge behandeling van een loonvordering heeft plaatsgevonden via Skype vanwege corona. De gedaagde werkgever heeft daarop niet ingelogd of ingebeld, ondanks tijdige oproep. Pas daags voor de zitting heeft zij om 17:32 uur de rechtbank laten weten dat zij geen skypeverbinding kan maken. Echter, zeker van een administratiekantoor mag meer voortvarendheid worden verwacht. De kantonrechter kwalificeert dit als een niet-verschijnen ex art. 88 Rv jo art. 2 Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid.

Lees verder in de Praktijkgids, met redactionele toelichting: Ktr. Utrecht 19 augustus 2020, Prg. 2020/275 pag. 1427-1430 (ECLI:NL:RBMNE:2020:3264).

Tweets

NVRA-lid mr. Frank Meuwissen schreef een interessante column getiteld "De Belastingdienst : vriend of vijand ?", di… twitter.com/i/web/status/1…
In het kader van ‘NVRA 2.0’ wijst ons lid mr. Caroline de Graaf-Tolkamp op een interessante uitspraak van het Europ… twitter.com/i/web/status/1…
meer tweets