NVRA, sterk op juridisch vlak

De Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs, de NVRA, is de vereniging van en voor professionals in de juridische dienstverlening. Middels vakliteratuur, cursussen en opleidingen, collectieve verzekeringen en verbinding met vakgenoten, streven wij naar kwaliteitsverbetering en bevordering van een goede juridische beroepsuitoefening. Niet alleen in het belang van de rechtzoekende, maar zeker ook in het belang van de juridische professional zelf.

Alle kennis voorhanden

Bij de NVRA staan professionaliteit en kwaliteit voorop. We vinden het belangrijk dat onze leden beschikken over actuele en toereikende theoretische en praktische kennis om hun beroep zo goed mogelijk uit te kunnen oefenen. Aangesloten leden zijn verplicht aan permanente educatie te doen.

Gedragscode en Klachtenprotocol

De NVRA werkt met een Gedragscode en een Klachtenprotocol. De NVRA ziet toe op de handhaving van de kwaliteit en naleving van deze richtlijnen en regels. Dit is zowel in het belang van de rechtzoekenden als van de juridische professionals zelf.

meer informatie

Uitspraken

Nr. 010

Datum opmaak 12 april 2021
Datum uitspraak 19 januari 2021
Hof Arnhem Leeuwarden (Locatie Arnhem)

ALS ENERGIEBEDRIJF TOEGANG WORTDT ONTZEGD VOOR OPNEMEN STANDEN, KAN GEDEELTELIJKE ONTRUIMING WORDEN GEVORDERD

Consument weigert energiebedrijf toegang om energielevering af te sluiten. De civiele rechter kan geen machtiging tot binnentreden verstrekken. Een machtiging ex art. 3:299 BW (reële executie) kan wel worden verstrekt. Daarmee kan het energiebedrijf de woning betreden op basis van een gedeeltelijke ontruiming. De consument moet daarmee de ruimte in het pand waar zich de meter bevindt, tijdelijk en gedeeltelijk verlaten en zaken die in de weg staan verwijderen.

Lees verder in de Praktijkgids in Hof Arnhem-Leeuwarden 19 januari 2021, Prg. 2021/69 met redactionele aantekening, zie pag. 281-283 (ECLI:NL:GHARL:2021:69).

Wenk opgesteld door P.J.M. Ros, redacteur van De Praktijkgids

--

Nr. 009

Datum opmaak 28 maart 2021
Datum uitspraak 14 september 2020
Hof Amsterdam

HUURVERMINDERING: CORONA IS ONVOORZIENE OMSTANDIGHEID, GELET OP OMVANG EN GEVOLGEN VOOR ECONOMIE EN MAATSCHAPPIJ

Corona is een onvoorziene omstandigheid vanwege omvang en gevolgen voor economie en maatschappij. Daarom zijn de huurkortingen op de huur van de bedrijfsruimte (horeca) terecht. Uitgangspunt daarbij is wel dat de ‘pijn’ gelijkelijk moet worden verdeeld over de periode waarin het gehuurde niet kon worden geëxploiteerd door gedwongen sluiting. Of ook sprake is van een gebrek aan het gehuurde vanwege corona hangt echter af van een aantal factoren.

Lees verder in de Praktijkgids in Hof Amsterdam 14 september 2020, Prg. 2021/42 met redactionele aantekening op pag. 178-181 (ECLI:NL:GHAMS:2020:2604).

Wenk opgesteld door P.J.M. Ros, redacteur van De Praktijkgids

Tweets

NVRA-lid mr. Frank Meuwissen schreef een interessante column getiteld "De Belastingdienst : vriend of vijand ?", di… twitter.com/i/web/status/1…
In het kader van ‘NVRA 2.0’ wijst ons lid mr. Caroline de Graaf-Tolkamp op een interessante uitspraak van het Europ… twitter.com/i/web/status/1…
meer tweets