15 okt vrijdag • oktober 2021

NVRA Fysieke! ALV vrijdagmiddag 15 oktober 2021

Naast de gebruikelijke agendapunten zal dan ook een voorstel tot wijziging van het Protocol Klachtbehandeling, het Huishoudelijk Reglement en de Gedragscode aan de orde komen. En hopelijk ook de benoeming van nieuwe bestuursleden.

Programma:
12.00 - 12.30 uur inloop, met koffie
12.30 - 13.30 uur lunchbuffet
13.30 - 15.30 uur algemene ledenvergadering
15.30 - 16.30 uur gastspreker (nadere info volgt)
16.30 uur hapje en drankje