Afscheid Jules Kuhlmann als coördinerend redacteur en dr. J.J.M. (Sjef) de Laat als redactiemedewerker van De Praktijkgids

Jules Kuhlmann heeft op de ALV van 3 juni 2022 afscheid genomen als coördinerend redacteur van De Praktijkgids.

In een interview met hem in 2019 (zie website uit dat jaar) vertelde hij over zijn betrokkenheid bij dit vaktijdschrift sinds 1992. Eerst als medewerker, daarna als redactiemedewerker, vervolgens als lid van de redactie en tenslotte als eindverantwoordelijke. Hij benadrukte dat de informatie in De Praktijkgids actueel moet zijn, want dan heeft de praktijkjurist er direct wat aan. En daarin onderscheidt De Praktijkgids zich van het NJ, het grootste jurisprudentieblad van Nederland, waar tussen uitspraak en publicatie soms wel een jaar zit.
Het bestuur bedankt Jules voor de wijze waarop hij zo vele jaren met hart en ziel bezig is geweest voor De Praktijkgids. Hij wist steeds recente uitspraken op te sporen over met name het huurrecht. In samenspraak met de andere redacteuren zorgde hij ervoor dat de kopij tijdig werd aangeleverd bij de uitgever Wolters Kluwer. En vervolgens controleerde hij het eindresultaat voordat het tijdschrift definitief werd gedrukt.
Wij herinneren ons Jules als degene die vaak een zgn. wijsgerige opmerking had op een ALV. Ook wist hij in precieze bewoordingen uit te leggen waarom een voorstel wel of niet zinvol was.
In persoonlijke contacten merkte je altijd dat hij enorm belezen was, niet alleen op het terrein van het recht maar ook wat betreft literatuur.
Een hulde aan Jules, die nog steeds en al zo lang lid is van de NVRA en die met name De Praktijkgids tot een top-vaktijdschrift heeft gemaakt.

Per 1 januari 2023 zal Sjef de Laat zijn werkzaamheden als redactiemedewerker van De Praktijkgids beëindigen.

Hij heeft dit werk ongeveer 10 jaar met grote inzet gedaan. Juist vanuit de praktijk als kantonrechter wist hij de actuele stand van zaken in het arbeidsrecht te belichten.
Sjef zat 16 jaar in de advocatuur en is in 1990 kantonrechter geworden. Eerst 3 jaar in Rotterdam en daarna in Utrecht (later rechtbank midden Nederland) tot augustus 2022. Uiteindelijk 31,5 jaar dus kantonrechter, en zoals hij zelf zegt “een prachtig vak, zo helemaal vooraan in de rechtspraak”.
Ook is Sjef 6 jaar lang, net voor en net na de eeuwwisseling voorzitter geweest van de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA). Verder heeft hij samen met 4 andere kantonrechters in de periode 1997 – 2015 de zgn. kantonrechtersformule ontwikkeld en ook steeds bijgehouden.
Hij is gepromoveerd in 2016 op een onderwerp dat ligt op het snijvlak van arbeidsrecht en consumentenrecht. Zijn publicatie is getiteld ‘naar zwarte, grijze en blauwe lijsten in het arbeidsrecht’. Het gaat over de wenselijkheid van algemene voorwaarden in het individuele en collectieve arbeidsrecht. In de loop van de tijd heeft hij verschillende boeken geschreven. Heel recent nog een boek getiteld ‘Goed werkgeverschap en informatieverplichtingen’.
Het bestuur bedankt Sjef voor zijn inzet voor De Praktijkgids. Het was voor ons een eer om iemand van zijn statuur in de gelederen te hebben.