Balanceren tussen emoties en rechtlijnig je werk moeten doen

Jeroen Nijenhuis (63) is gerechtsdeurwaarder, bestuurslid van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) en docent in bij- en nascholingscursussen. Een druk bezet man. “Ik ben 60 tot 70 uur per week met het vak bezig is. Dat doe je natuurlijk alleen als je het leuk vindt.”

Gerechtsdeurwaarders en de rechtstaat
In een goed functionerende rechtstaat komen mensen afspraken na en betalen ze hun rekeningen. Helaas gaat dat niet altijd goed. Als er een geschil ontstaat dat bij de rechter belandt, komt de gerechtsdeurwaarder om de hoek kijken. Nijenhuis: “Ik heb twee belangrijke taken. De dagvaarding op tijd bij alle betrokken partijen aanleveren zodat iedereen een eerlijk proces krijgt en gerechtelijke besluiten correct uitvoeren.”

Benoemd door Justitie
Gerechtsdeurwaarders worden benoemd door het ministerie van Justitie, maar ze zijn niet in dienst van de overheid. “Ik ben onafhankelijk, onpartijdig en behandel iedereen hetzelfde. Iedereen heeft recht op een eerlijk proces, dat vind ik essentieel in mijn vak. Ik geloof in het rechtssysteem, daarom doe ik wat ik doe. De rechter beslist en ik voer zijn beslissing uit. Dat moet gebeuren of ik het nu leuk vind of niet.”

Oplossingen zoeken
Nijenhuis zag in de 40 jaar dat hij zijn vak uitoefent heel wat schrijnende gevallen. “Een vrouw met vier jonge kinderen vertellen dat ze haar huis uit moet, is natuurlijk geen vrolijke boodschap. Vaak zijn er trieste achterliggende oorzaken zoals schulden, werkeloosheid, psychische of sociale problemen. Zoiets grijpt je aan als mens. Ik balanceer daarbij soms tussen emoties en het rechtlijnig moeten uitvoeren van een rechterlijke beslissing.”
“Het is een heel verschil of iemand niet wìl betalen of niet kàn betalen. Veel Nederlanders hebben schulden. Zo’n gezin kan je niet zomaar op straat zetten. Ik schakel dan hulpdiensten en schuldsanering in en zoek naar een goede oplossing. Wij gaan daar heel ver in. Het geeft veel voldoening als een zaak voor alle partijen tot een goed einde komt.”

Bestuurslid beroepsorganisatie
Gerechtsdeurwaarders zijn verplicht lid van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). De KBvG (geen vereniging benadrukt hij!) houdt toezicht op de vakuitoefening en de vakbekwaamheid van de leden. Als bestuurslid analyseert Jeroen wet- en regelgeving en de uitvoering ervan. “Om het aanzien van onze beroepsgroep hoog te houden, stellen wij de regels vast en maken richtlijnen voor juiste uitvoering. Ik lees 10 tot 15 uur per week uitspraken en vakliteratuur om op de hoogte te blijven.”

Nijenhuis Opleidingen
Om zijn collega’s op de hoogte te stellen van de actualiteiten schrijft Nijenhuis een wekelijkse nieuwsbrief voor de KBvG. Daarnaast geeft hij via zijn eigen opleidingsinstituut bij- en nascholingscursussen aan vakgenoten en advocaten. “Ons vak heeft veel raakvlakken met de advocatuur. Advocaten vragen vaak advies over de uitvoering van een vonnis. Zij treden op voor hun partij, ik houd de belangen van alle partijen in de gaten.”

NVRA
“Het is belangrijk op de hoogte te blijven van aanverwante specialismen, om een tunnelvisie te vermijden. Daarom ben ik ook lid van de NVRA. Een leuke club met branchegenoten die heel professioneel met hun vak bezig zijn. Rechtskundige adviseurs behoren tot mijn netwerk, zijn een klankbord voor mij en ik lees met veel plezier De Praktijkgids, het tweewekelijks magazine, samengesteld door een redactie bestaande uit leden van de NVRA.”

Naast zijn drukke baan en alle nevenactiviteiten is Nijenhuis actief binnen de RK kerk en als penningmeester bij een reddingsbrigade en een harmonie. Hij leest van alles van strips tot science fiction en kijkt graag films en documentaires. Aan stoppen met werken moet de 63-jarige Nijenhuis nog lang niet denken. “Ik blijf werken zolang er vraag is naar mijn diensten. ”