Bericht van de NVRA

Op maandag 26 april 2021 was er de eerste door de NVRA georganiseerde online cursus.

Mr. Govert Kerpestein gaf in de vorm van een interactief webinar inzicht in de actuele ontwikkelingen van het huurrecht. Het actuele zat ‘m in de rechten en plichten van huurders en verhuurders in deze corona tijden. Is alles nog hetzelfde, zijn de overwegingen van de rechter nog dezelfde als vóór corona? Waarmee mag je en moet je rekening houden als huurder c.q. verhuurder?

Het aandachtspunt lag vooral op bedrijfsruimte, een onderwerp dat natuurlijk met meest tot de verbeelding sprak met al die berichten over ondernemers die hun onderneming niet meer konden voeren zoals het moest. In dit verband werd ook duidelijk dat je altijd scherp moet definiëren of er sprake is van woonruimte of bedrijfsruimte of ander gebruik.

Er was een levendige gedachtewisseling tussen docent en deelnemers. Lang niet alles kon worden behandeld, maar gelukkig werd er al een vervolg aangekondigd.

Dank aan de enthousiaste docent en de betrokken deelnemers.