Bericht van de voorzitter

Beste leden,


De opmars van het coronavirus trekt een zware wissel op ons allen. Het lijkt erop dat we er voorlopig nog niet van af zijn, met alle gevolgen van dien (persoonlijk, sociaal en economisch gezien). Plannen maken is bijna niet mogelijk.

Het bestuur realiseert zich maar al te goed dat dit ook voor de leden van de NVRA geldt. We hopen dat u en uw naasten in goede gezondheid blijven verkeren en dat u bedrijfsmatig het hoofd kunt blijven bieden aan deze crisis. Dat zal niet voor iedereen meevallen. Het bestuur leeft met u mee.

Ook voor onze vereniging zijn dit geen goede tijden. In feite is de dynamiek eruit, omdat we al onze activiteiten noodgedwongen niet kunnen laten doorgaan. Geen cursussen, geen ALV en geen event. Dachten we aanvankelijk nog dat we in november een verlate (fysieke) ALV konden houden, nu lijkt het er steeds meer op dat dit niet zal lukken en dat we de ALV (over 2019) zullen moeten verplaatsen naar het volgende kalenderjaar. Om dit mogelijk te maken (de statuten voorzien hier niet in) zullen we binnenkort per mail vragen om uw instemming.
Het heeft niet onze voorkeur om in oktober conform de “Spoedwet”, waarover we u in de vorige Nieuwsbrief berichtten, alsnog een digitale ALV te houden. Het is niet echt goed mogelijk om online met elkaar in gesprek te raken (volgens ons essentieel voor een ALV) en tot een weloverwogen besluitvorming te komen. Het online vergaderen, wat wij als bestuur onlangs twee keer gedaan hebben, is verre van ideaal.

Wat betreft de permanente educatie heeft het bestuur in zijn bestuursvergadering van 10 september jl. besloten om in verband met de coronacrisis- het verplicht aantal te behalen punten dit jaar te stellen op 3 punten. Het is bijna niet mogelijk om een fysieke cursus te organiseren. Veel cursusaanbieders zijn overgegaan tot het aanbieden van digitale cursussen, maar wij hebben die mogelijkheid niet kunnen realiseren. Onze eigen NVRA cursussen kunnen dus niet worden gehouden.

Voorts melden we nog dat we in afwachting zijn van de door ons ingediende subsidieaanvraag bij de Raad voor de Rechtsbijstand.
Ook zijn er verdere stappen gemaakt met de vernieuwing van de website, zodat we beter met de leden kunnen communiceren, wat in deze moeilijke en onzekere tijden een ‘must’ is. We zijn benieuwd naar uw reactie en uw ervaring daarmee.

Tenslotte zult u binnenkort nog een extra Nieuwsbericht van ons ontvangen in verband met de wens van het bestuur om tot verjonging van het bestuur te komen. Misschien kunt u daar alvast over nadenken of dat niet wat voor u is. Want er is in ieder geval een stip op de horizon: over een paar jaar (in 2028) zal de NVRA 100 jaar bestaan. Het zou toch fantastisch zijn als de NVRA dan nog springlevend is.

Het bestuur wenst u de komende tijd het beste toe, en vooral een goede gezondheid.

Namens het bestuur,
Leo ten Brink,
voorzitter