Bericht van de voorzitter: Kennismaking met de nieuwe voorzitter en de nieuwe plaatsvervangend voorzitter van het College van Toezicht

Beste leden,

In de bestuursvergadering van 27 januari jl. zijn de nieuwe voorzitter en de nieuwe plaatsvervangend voorzitter van het College van Toezicht benoemd.

De heren Wim Wetzels, voorzitter, en Bart van Tongeren, plaatsvervangend voorzitter, stellen zich aan u voor.

Wim Wetzels is sinds 1992 kantonrechter in Rotterdam en sinds maart 2019 raadsheer-plaatsvervanger bij het Hof Amsterdam. Vóór zijn overstap naar de rechterlijke macht heeft Wim een jaar of 13 gewerkt bij de Rechtskundige Dienst FNV. Daar heeft hij veel arbeidszaken behandeld in daar is ook de liefde voor het rechtsgebied van het arbeidsrecht ontstaan. Wim verzorgt nu voor verschillende cursusinstituten, waaronder de SON (stichting opleidingen NVRA) regelmatig cursussen op het gebied van het arbeidsrecht. Ook publiceert hij met enige regelmaat over onderwerpen uit dit vakgebied.

Bart van Tongeren is in 1990 tot de (Rotterdamse) advocatuur toegetreden en heeft tot 2018 als advocaat op het gebied van handels- en transportrecht gewerkt. Ook heeft hij diverse maatschappelijke functies binnen het Rotterdamse vervuld. Daarnaast was hij van 2016-2018 algemeen deken van de Nederlandse Orde van Advocaten. In 2019 is hij overgestapt naar de rechterlijke macht, en werkt hij met veel plezier bij de sector Kanton van de rechtbank Rotterdam. Hij bekleedt nu nog enkele maatschappelijke functies en is tevens plaatsvervangend Kroonlid bij het Hof van Discipline (de hoogste tuchtrechter van de advocatuur).