Bericht van de voorzitter: Kennismaking met het nieuwe bestuurslid mr. R(ob) Paardekooper.

In de bestuursvergadering van 14 april j.l. is Rob Paardekooper als nieuw lid tot het bestuur toegetreden.

Hij stelt zich hierbij voor.

Rob Paardekooper heeft na de HBS een opleiding gevolgd aan de Hogere Hotelschool. Vervolgens is hij enkele jaren in de horeca werkzaam geweest.
In 1969 is hij ambtenaar geworden en heeft gewerkt bij het Ministerie van Landbouw, het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en als laatste bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In de avonduren heeft hij de studie rechten gevolgd en is afgestudeerd in de civielrechtelijke richting. Tot 1995 was hij bij het Ministerie van SZW (plvv) Rijksconsulent in de provincie Zuid-Holland. In deze functie heeft hij veel bestuurlijke ervaring opgedaan en als representant van dit Ministerie veelvuldig geprocedeerd bij de Raad van State.
Na diverse reorganisaties bij het Ministerie van Sociale Zaken heeft hij daar afscheid genomen, omdat hij als zelfstandige verder wilde. Hij heeft toen een juridisch adviesbureau opgericht in Zoetermeer. In 1999 is hij advocaat geworden en hij is dit nog steeds. Zijn aandachtsgebieden zijn het personen- en familierecht, het arbeidsrecht en het bestuursrecht. En niet te vergeten mediation.
Hij is 8 jaar voorzitter geweest van het Kunstcentrum in Delft waarbij hij heeft meegewerkt aan de opbouw en de consolidatie van dit Centrum.