MKB Nederland - Overleg met Vaste Kamercommissie Veiligheid & Justitie

De NVRA was deelnemer aan de bijeenkomst met de Vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid op dinsdag 25 september 2018 in de persoon van de secretaris Wil van den Herik en lid Joop der Weduwen. Deze bijeenkomst was georganiseerd door MKB-Nederland. De bij deze koepel aangesloten brancheorganisaties konden een aantal knelpunten aangeven waarmee hun leden bij het ondernemen te maken hebben in verband met wetgeving en de uitvoering daarvan.


Voor de commissie bracht Joop in een korte voordracht naar voren, waar de NVRA als organisatie voor staat. Ook noemde hij enkele knelpunten die worden ervaren bij de rechtshulp aan ondernemers die via een uitvraag onder leden van de NVRA zijn opgehaald.
Specifiek kwam aan bod het gebrek aan gefinancierde hulp aan minvermogende ondernemers in het kader van schuldhulpverlening, maar ook de rechtshulp aan hen werd als knelpunt genoemd. Gevraagd werd om te bezien of er voor minvermogende ondernemers toch niet mogelijkheden gevonden kunnen worden voor hulp op beide gebieden.


Ook is aandacht gevraagd voor de wijze waarop rechtsbijstandsverzekeraars hun dienstverlening hebben vormgegeven, waarbij enerzijds de verzekeraars hun eigen financiƫle afwegingen voorop stellen in plaats van het rechtsbelang van de klanten en anderzijds ook terughoudend zijn om voldoende ruimte te bieden aan de vrije advocaatkeuze. Voor wat dat laatste betreft geldt dat niet advocaten zoals de leden van de NVRA helemaal lastig voor vergoeding in aanmerking komen. Op de dienstverlening van de rechtsbijstandsverzekeraars is geen onafhankelijk toezicht en wij hebben verzocht om dat wel voor te schrijven.