Bijeenkomst met leden van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijeenkomst met leden van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op donderdag 13 december 2018 in Den Haag gebouw Tweede Kamer.

De NVRA was als brancheorganisatie uitgenodigd om aan deze bijeenkomst deel te nemen. De volgende onderwerpen zijn door ons aangedragen:

- verschil tussen noodzaak flex en misbruik;
- gebrek aan regels voor inschakelen juridische bijstand bij een vaststellingsovereenkomst;
- het wettelijk verplichtstellen van een vertrouwenspersoon.

Helaas zijn dit keer onze onderwerpen niet uitgekozen om d.m.v. een voordracht aan de orde te stellen. Wel zijn ze als onderdeel van een wensenlijst aangeboden aan de Vaste Commissie.

Voor de inhoud van de drie onderwerpen kunt u doorklikken via de link.