Column van ons lid Johan van den Broek: Praktijk Burger- en Publiekszaken heeft geen concurrenten

Veel concurrenten heeft Johan van den Broek niet met zijn praktijk Burger- en Publiekszaken. Hij staat (uitsluitend) gemeenten bij in complexe zaken bij de toepassing van het personen- en familierecht, het nationaliteitsrecht en het internationale privaatrecht. Het is de enige praktijk in Nederland met deze specialisatie voor deze specifieke doelgroep.

Johan heeft het druk genoeg om zeven dagen per week te werken en komt daarbij bijzondere en complexe gevallen tegen. De toepassing van het internationaal privaatrecht speelt bij familierechtelijke zaken zoals het huwelijks- en echtscheidingsrecht en ook bij zaken zoals gezinshereniging.

Identiteitswijzigingen in de basisregistratie personen
Veel zaken hebben te maken met identiteitswijzigingen in de basisregistratie personen (Brp). “Zo kwam iemand met het niet alledaagse verzoek zes jaar ouder te willen worden. Deze persoon had zich ooit in Nederland zonder paspoort onder een valse naam aangemeld. Hij verklaarde toen dat hij 15 jaar was om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning als Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker (AMA).”

“Deze man staat nu al jaren zo geregistreerd in de Brp en wil nu graag familieleden naar Nederland laten komen voor gezinshereniging. Een voorwaarde is wel dat ‘zijn’ persoonsgegevens in de Brp overeenkomen met de overgelegde documenten. Daarom wil hij nu na jaren zijn echte identiteit en leeftijd weer aannemen, maar zo makkelijk gaat dat niet. Een gemiddelde procedure duurt drie jaar. De gegevens uit de Brp worden in beginsel door ongeveer 1000 instanties overgenomen.”

“Het komt ook voor dat mensen een ander land opgeven dan het land waar ze echt vandaan komen om hun kans op een verblijfsvergunning groter te maken. In juni 2007 kwamen 27.000 mensen in aanmerking voor het Generaal Pardon. Deze mensen waren niet allemaal gedocumenteerd en zijn geregistreerd in de Brp met de naam, het land van herkomst en de leeftijd die ze toen opgaven. Die gegevens blijken niet altijd te kloppen, zo blijkt regelmatig bij aanvragen voor gezinshereniging.”

Tijdrovende zaken
Andere zaken die Van den Broek tegenkomt, zijn personen die al zes keer hun paspoort zijn kwijtgeraakt en ook schijnhuwelijken en schijnerkenningen van kinderen. Voor een gemeente die te maken krijgt met aanvragen voor identiteitswijzigingen of vermoeden van fraude zijn dit altijd tijdrovende zaken. Bij het vermoeden van een schijnhuwelijk of een schijnerkenning moet de gemeente uitzoeken of er sprake is van fraude. “Als twee personen die spoedig gaan trouwen elkaars achternaam niet kennen, dan gaat er een alarmbelletje rinkelen, maar een zaak bewijzen is lastig en kost veel tijd.”

Internationaal privaatrecht
Door internationalisering van de samenleving worden de zaken steeds complexer. Gemeentes hebben de expertise en/of capaciteit niet in huis om zaken adequaat uit te zoeken. Van den Broek die in 1987 als ambtenaar op de afdeling Burgerzaken begon, kreeg steeds vaker met deze zaken te maken. Door zich in deze materie te verdiepen, kreeg hij steeds meer juridische expertise. Vanaf 1995 geeft hij gemeenteambtenaren bijscholingen. Nadat hij een aantal jaren voor verschillende instituten werkte, begon hij voor zichzelf. Inmiddels heeft hij al 7000 mensen voorzien van actuele kennis.

Daarnaast werkt hij nog twee dagen bij een grote gemeente in het zuiden van het land om de feeling te houden met de praktijk. De rest van de dagen ondersteunt hij om en nabij 75 gemeentes met zijn praktijk voor Burger- en Publiekszaken. Dat doet hij in nauwe samenwerking met zeer ervaren en gespecialiseerde juristen en hoogleraren.

Johan is voorzitter van Bezwarencommissie voor landelijke examens van de Nederlandse Vereniging van Burgerzaken. In zijn vrije tijd tennist hij en tot voor kort coachte hij het hockeyteam van zijn dochter en voetbalde hij fanatiek. Hij is tevreden met zijn lidmaatschap van de NVRA omdat hij het belangrijk vindt kennis te delen en elkaar scherp te houden.