Concrete afspraken over verbetering arbeidsmarkt brug te ver

MKB-Nederland is teleurgesteld dat het na veertien maanden van overleg in de SER niet is gelukt om met de vakbonden tot concrete afspraken te komen over verbetering en vernieuwing van de arbeidsmarkt. 'Een slechte uitkomst voor zowel werkgevers als werknemers', aldus voorzitter Michaël van Straalen.

Onze inzet was en blijft dat werkgevers weer gemakkelijker mensen voor onbepaalde tijd in dienst kunnen nemen. Tegelijk is er de urgentie om de arbeidsmarkt aan te passen aan de eisen en ontwikkelingen van de 21ste eeuw.

Loondoorbetaling
MKB-Nederland heeft in de SER concrete voorstellen gedaan om de acute problemen op de arbeidsmarkt aan te pakken, zoals aanpassingen van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte en de Wet werk en zekerheid (WWZ).

Voor de arbeidsmarkt van nu is meer nodig is dan alleen reparatie van bestaande wetgeving. MKB-Nederland had met de bonden graag ook afspraken gemaakt over een vernieuwende aanpak van vraagstukken zoals een leven lang ontwikkelen, de tekorten aan technisch opgeleiden en de werkkansen aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

Michaël van Straalen: 'De wensen van MKB-Nederland voor aanpassing van de loondoorbetaling bij ziekte en de WWZ bleken door het verbinden van tal van thema's zoals zzp, driehoeksrelaties, flex en aanbesteden te zeer onderwerp van uitruil. Van een aanpak gericht op een oplossing aanpak was daardoor onvoldoende sprake. Ook wij willen ons inzetten om excessen met flex weg te nemen en vaste dienstverbanden te stimuleren, maar dat moet ons dan wel mogelijk worden gemaakt.'

Klik hier voor het gehele artikel te kunnen lezen.