Contouren herziening stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand

Dinsdag 9 april 2019 heeft een delegatie vanuit de NVRA een informatief gesprek gevoerd met een beleidsmedewerker van het Ministerie van Justitie en Veiligheid over de nieuwe plannen rond de gesubsidieerde rechtsbijstand en de bijdrage die de NVRA aan de ideevorming hierover zou kunnen leveren.

Minister Dekker is al enkele jaren bezig met plannen om het stelsel te herzien. Leidend thema is 'naar een maatschappelijk effectievere rechtspraak'. Voor meer informatie zie de brieven van de minister aan de Voorzitter van de Tweede Kamer van 11 juli 2018 (34 775 VI, nr. 115), 20 april 2018 (2253014) en de brief van 9 november 2018 ( 2407816).

Verschillende gremia die zich bezighouden met rechtshulp wordt gevraagd hun visie te geven op de plannen en mee te denken over de beste manier waarop de doelstellingen kunnen worden bereikt. De komende maanden wordt een plan van aanpak gepresenteerd, en daarna volgen sessies over deelonderwerpen.

Tot nu toe was de NVRA nog niet in beeld daarbij. Daarom hebben we het gesprek gevoerd en naar aanleiding daarvan is afgesproken dat ook de rechtskundige adviseurs een bijdrage zullen leveren aan dit project. Andere deelnemers zijn onder meer vertegenwoordigers van de advocatuur, rechtsbijstandverzekeraars, deurwaarders en mediators.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meedoen? Contact dan info@secretaris.nl.