De ALV, daar doe je aan mee

Op 16 juni jl. hadden we onze Algemene Ledenvergadering. De gebruikelijke zaken stonden op het programma. Na een goede discussie over de financiën is op basis van een goedkeurende accountantsverklaring décharge verleend aan het bestuur. We namen afscheid van secretaris Gérard Koopal en penningmeester Chris van Overbeeke. Beiden hebben zich jarenlang als bestuurslid ingezet voor de NVRA. Twee nieuwe bestuursleden zijn benoemd: Rian Koeken-Luijkx en Klaas Zondervan. Op het besloten gedeelte van de website staat het volledige concept-verslag opgenomen.

De randvoorwaarden om onze vereniging goed draaiende te houden zijn er. Minstens zo belangrijk is dat de vereniging ook in de interactie met de leden meer zichtbaar wordt, waardoor ook onderlinge ontmoeting en kennisdeling mogelijk is.
Voorzitter Leo ten Brink heeft kort een aantal initiatieven die NVRA daarop wil nemen toegelicht. Wij noemen dat nu NVRA 2.0.

  • Het ledenonderzoek zoals dat eind 2017 is gehouden gaf met name een positief beeld over het belang aan opleiding en training. Voor de cursussen die in het voorjaar gehouden zijn (AVG en Huurrecht) was de animo groot: totaal ruim 75 deelnemers! Weet dat er 25 oktober a.s. weer een cursus gepland staat waar we u graag ontmoeten;
  • Het belang van zichtbaarheid en onderlinge communicatie was een zorg die uit het ledenonderzoek naar voren kwam, maar dit is ook een zorg van het bestuur. Daar waar mogelijk trachten we meer interactie te organiseren, bijvoorbeeld door na een cursus een nazit met hapje en drankje te organiseren, of een interessante lezing na een ALV te plannen. Dit keer was het ons lid Joop der Weduwen die het arbeidsrecht van de ZZP-er stevig tegen het licht hield. Een zeer interessant betoog dat hij tevens in boekvorm heeft uitgebracht. Dit boek werd ook onder de aandacht van 'de politiek' in Den Haag gebracht. Toch jammer dat dan de opkomst voor de laatste ALV matig was. Het zal zeker te maken hebben met drukke agenda’s, of met de wens van leden om de zaterdag toch echt graag voor privé te houden, het zou ook aan de thematiek kunnen liggen….. maar een vereniging ben je samen. Wij zullen ons blijven inspannen met goede cursussen en interessante programma’s en wij hopen dat u daar ook actief aan deel zult nemen en ook elkaar opzoekt;
  • De nieuwe website is opgeleverd en in een modern jasje gestoken. We horen van het secretariaat, dat potentiele opdrachtgevers via de NVRA site naar specialistische juristen zoeken. Ons advies: maak gebruik van de mogelijkheid uw profiel aan te vullen. Daarmee geeft u zelf ook input aan het vak en aan de kwaliteit die we samen vertegenwoordigen.

In de tweede helft van dit jaar zullen we zeker weer van ons laten horen. We zoeken nog mensen die in de cursuscommissie willen meedenken over een programma voor 2019. Voelt u zich aangesproken, meldt u zich aan bij het secretariaat via mailadres info@nvra.nl.

De juridische praktijk van al onze leden staat voor professionaliteit en betrokkenheid. En samen maken we deel uit van een sterk netwerk. Ik hoop u dan ook weer te zien, als eerste op 25 oktober aanstaande bij de cursus procederen bij de kantonrechter.

Hartelijke groet, mede namens de andere bestuursleden,

Leo ten Brink
voorzitter