De ALV, daar doe je aan mee

Afgelopen vrijdag, 15 oktober 2021, was er sinds 2019 weer een fysieke algemene ledenvergadering, en wel over 2019 en 2020. Vanwege corona is er in 2019 geen alv gehouden.

De bijeenkomst werd geopend met een voordracht door Rob Smits van Bureau voor Durf. Hij belichtte de ondernemerskant van de rechtskundige adviseur. Door middel van enkele stellingen nam hij de aanwezigen mee in begrippen als het eigenbelang en het gemeenschappelijk belang. Als basis voor elke ondernemer noemde hij vertrouwen en betrouwbaarheid. Vanuit die uitgangspositie werden drie actoren voorgesteld, en wel de gelukszoeker, de redder en de held. Interessant was de discussie die daarop volgde.
De spreker legde met zijn verhaal een duidelijke link naar het volgend agendapunt, te weten Het Rechtskundig Loket. Het was Joop der Weduwen die dit gloedvol en duidelijk presenteerde.
De aanwezigen stemden in met het project.

We namen formeel afscheid van ons bestuurslid Klaas Zondervan (hij was verhinderd om aanwezig te zijn). Benoemd werden Harry Groenenboom en Joop der Weduwen als algemeen bestuurslid.
Staande de vergadering meldden zich nog 2 kandidaten voor een bestuurslidmaatschap.

Vervolgens werden de diverse agendapunten behandeld. Er waren geen noemenswaardige opmerkingen. Aan de penningmeester en het bestuur werd décharge verleend voor 2019 en 2020.
Ook werd ingestemd met de voorgestelde wijziging van diverse regelingen.

Het concept verslag van deze alv staat binnenkort op het besloten deel van de website.

18 oktober 2021
Wil van den Herik
secretaris