De juridisch opleiding

De NVRA was aanwezig bij het 148e jaarcongres van de Nederlandse Juristen Vereniging, gehouden op vrijdag 8 juni 2018 in Amsterdam, met als thema 'Herijking van de juridische opleidingen'.

In 1972 was het onderwerp van de jaarvergadering 'De juridische opleiding'. Sindsdien is er zoveel veranderd binnen en buiten de universiteit dat terecht de vraag gesteld moest worden of de juridische opleidingen nog adequaat zijn.

Aan de orde kwam de verhouding bacheloropleiding/masteropleiding/postinitiële opleiding/specialisatieopleiding. Ook werd de prikkelende vraag voorgelegd waartoe de initiële (= universitaire) opleidingen eigenlijk dienen.

Duidelijk werd ook dat er ten aanzien van de permanente educatie grote verschillen tussen de respectieve juridische beroepsgroepen bestaan, zonder dat kan worden aangegeven waarom dat zo is. Verplicht p.e. punten halen, of overlaten aan de beoefenaars van het juridisch vak?

Meer weten? Kijk op de website van de NJV. www.njv.nl