Denk na over wat en hoe je communiceert met de overheid

De NVRA was aanwezig op vrijdag 8 maart 2019 bij de WOB workshop van VNO-NCW MKB Nederland in Den Haag.

De aanleiding voor de workshop was de onbekendheid bij ondernemers over deze wet.

Het motto van deze bijeenkomst luidde: denk na over wat en hoe je communiceert met de overheid. Vooral dat 'hoe' is belangrijk. Niet alle brieven, e-mails, faxen, app-jes, en sms-jes zijn altijd strikt nodig om te delen.

Een ondernemer die een vergunning of subsidie aan de overheid vraagt, geeft daarbij informatie aan de overheid. Die informatie kan soms vertrouwelijke elementen bevatten.

Als vervolgens een derde die informatie opvraagt bij de overheid moet die worden verstrekt. Openbaarheid is regel, geheimhouding uitzondering. De verzoeker hoeft niet te vertellen waarom hij die informatie wil hebben.

Onder de WOB is het nog mogelijk om gegevens als vertrouwelijk aan te merken, maar met de komende Woo (Wet open overheid) die de WOB gaat vervangen, kan dat bijna niet meer.

En als je een bepaald standpunt verkondigt, vergeet dan niet de context erbij te voegen. Als voorbeeld werd genoemd dat VNO-NCW desgevraagd zijn visie had gegeven op het dossier dividendbelasting, maar had verzuimd om de argumenten voor hun standpunt erbij te voegen. Vervolgens kwam de visie van VNO-NCW ongenuanceerd naar buiten.

Aangeraden werd om als organisatie op schrift te zetten wat je wel en niet moet doen met het oog op een mogelijke Wob-procedure.