Doel van de cliënt bepaalt de koers voor Monique Adansar

Vanuit de positieve overtuiging dat voor elke zaak een oplossing bestaat, zet mr. Monique Adansar al bijna 30 jaar haar kennis en kunde in voor haar cliënten. Zich ten dienste opstellen van de medemens kreeg de Nederlands- Marokkaanse Monique mee vanuit huis. “Het opkomen voor mijn cliënten zit zowel in mijn werk als in mijn naam. Adansar betekent strijder in het Berbers.”

Na haar afstuderen in staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit begon Monique als jurist bestuursrecht voor de gemeente Amsterdam. Hierna deed ze in de advocatuur proceservaring op in een groot aantal rechtsgebieden. ”De advocatuur gaf mij te weinig ruimte om zaken zonder een rechtsgang op te lossen. Daarom heb ik 10 jaar geleden mijn eigen praktijk Burobestuursrecht geopend in onze hoofdstad.” Sindsdien zet Monique zich als gemachtigde zonder toga vol passie in voor haar cliënten en behandelt zaken in bestuurs-, civiel- en strafrecht.

Communicatie cruciaal voor succes
Het werken in haar eigen praktijk bevalt haar uitstekend. “Ik dacht aan het eind van de eerste dag: wat heerlijk dat ik meer tijd aan mijn cliënten kan besteden!” Adansar vindt goede communicatie met haar cliënten één van de belangrijkste pijlers voor het succesvol oplossen van een conflict. Monique: “Mijn eerste vraag is altijd: wat is uw doel? Wanneer is de zaak voor u naar tevredenheid opgelost? Het doel van mijn cliënt bepaalt de koers van de zaak. Ik adviseer altijd eerlijk over de haalbaarheid. Die professionaliteit en integriteit houden je goede naam hoog.”

Samen werken aan een oplossing
“Ik ben van mening dat de kans op succes groter is als je de zaak samen met de cliënt oplost. Door veel tijd te investeren in gesprekken, bereid ik mijn cliënten maximaal voor op wat gaat komen en manage de verwachtingen om teleurstellingen te voorkomen.” Cliënten betrekken bij de zaak heeft nog een groot voordeel. “Informatie delen en inzichten geven in hun eigen rol en hun rechten en plichten maakt mijn cliënten zelfredzamer. Ik geef ze daarmee iets positiefs mee voor de toekomst, waardoor ze sterker uit de strijd komen.”

Kracht van het benoemen
Monique gelooft sterk in de kracht van het benoemen. “Ik doorzie snel waar het om draait in een conflict en ontdek vaak grote, onuitgesproken emoties tussen partijen. Als ik boosheid, verdriet, frustraties of wanhoop zie, benoem ik dat op een positieve manier. Mijn ervaring is dat daardoor de toon van het gesprek verandert en er ruimte komt voor een oplossing. Dat is één van mijn krachten waarmee ik cliënten help het conflict op te lossen.”

Gemachtigde zonder toga
“Mijn doel is het voorkomen van een rechtszaak. Het voordeel van mijn ruime kennis en ervaring in verschillende soorten recht is dat ik een brede visie op de zaak heb. Een benadering vanuit de breedte op een vakgebied voorkomt een tunnelvisie en leidt vaak tot creatieve oplossingen en nieuwe jurisprudentie.”

Preventie coach
Monique is ook gecertificeerd coach. Met haar Bureau Life Coach coacht en bemiddelt ze cliënten bij het preventief oplossen van een dreigend juridisch conflict. “Ik stimuleer het zelfoplossend vermogen van mijn cliënten bij het voorkomen van juridische escalatie bij bijvoorbeeld kwesties op gebied van werk, re-integratie en uitkeringen. Hun zelfredzaamheid neemt toe waardoor zij zich uiteindelijk sterker voelen. Het scheelt ook flink in de kosten: tarieven voor coaching zijn gemiddeld de helft lager dan tarieven voor juridische bijstand.”

NVRA
Toen Monique haar eigen praktijk startte, sloot zij zich direct aan bij de beroepsverenigingen NVRA en NOBCO. “Het lidmaatschap bij deze professionele beroepsverenigingen zie ik als een kwaliteitsgarantie voor mijn cliënten. De NOBCO en de NVRA stellen eisen aan de leden op gebied van (bij)scholing en de beroepsuitoefening en hebben klachtencommissies. Ik zie voor de NVRA een belangrijke rol weggelegd in het beter onder de aandacht brengen van de (HBO) jurist als alternatief voor een advocaat. Vaak denken mensen bij een conflict dat ze een advocaat nodig hebben, terwijl een jurist een conflict binnen of buiten de rechtbank vaak even goed kan oplossen.”