“Een ex-werknemer is evengoed een visitekaartje”

Nicole Raijer en Sandra in ’t Zandt zijn eind 2013 gestart met de arbeidsjuridische praktijk Linea Rechta in Venlo. Sinds 2018 zijn deze twee oud-studiegenoten en
oud-huisgenoten lid van de NVRA.

Na jarenlang in de brede juridische dienstverlening werkzaam te zijn geweest, ligt de focus van Nicole en Sandra nu enkel op arbeidsrecht. “Op dit gebied gebeurt
zó gigantisch veel,” aldus Nicole. De dames hebben in het verleden vooral voor grotere landelijke bedrijven gewerkt. Bij deze bedrijven lag vooral de focus op de productie.
“Wij houden van een socialere aanpak en willen werken vanuit warmere contacten en vertrouwen. Waar kan dat beter dan in de eigen buurt? Wij werken momenteel grotendeels rondom de kerk.”

Geen verliezers
“Het is onze passie om er samen met werkgevers en werknemers uit te komen en een oplossing te zoeken die voor beide partijen goed voelt. Een ex-werknemer of ex-werkgever is evengoed een visitekaartje. Bij een compromis voelt niemand zich een verliezer en kan iedereen met een goed gevoel door. Lukt dat niet, dan zijn we net een tijger en gaan we voor het beste voor onze klant.
De doelgroep betreft werkgevers, maar ook werknemers kunnen bij Linea Rechta terecht. Juist doordat we weten hoe werknemers c.q. werkgevers redeneren, kunnen we voor onze klant het optimale resultaat behalen.”

Spanningsveld vlot trekken
“Waar werkgevers het vaak vooral zakelijk bekijken, zitten werknemers er meestal emotioneler in. Een spanningsveld dat wij vlot moeten trekken.” Omdat ze een passende
oplossing voor beide partijen nastreven, heeft Sandra een mediation opleiding gevolgd gespecialiseerd in arbeidsrecht. “Een belangrijk instrument om er samen uit te komen. Daarnaast zien we de ontwikkeling in de markt dat in een procedure bij de kantonrechter vaak wordt gekeken of de partijen mediation geprobeerd hebben.”

Goed werkgeverschap
De dienstverlening van Linea Rechta is verder uitgebreid met juridische advisering voor grensarbeiders in Nederland. Nicole legt uit: “We zitten in een grensgebied.
Duitsers die in Nederland werken, worden geconfronteerd met de Nederlandse wetgeving op het gebied van arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht, fiscaalrecht en pensioenen. Als je iemand in het Nederlands recht ontslaat, kan dat gigantische gevolgen hebben voor de uitkeringsrechten van bijvoorbeeld de Duitse werknemer. Liefst worden we al vroeg bij zo’n traject betrokken, zodat we Nederlandse werkgevers kunnen ondersteunen in hun goed werkgeverschap. Zoals bij alle juridische trajecten geldt: investeren aan de voorkant, bespaart kosten aan de achterkant.”

Gedreven vanuit passie
“Sandra en ik hebben allebei in grotere landelijke organisaties gewerkt. De afstand tot de klant was vaak groot, zowel fysiek als qua beleving. Ook lag de nadruk meer
op de omzet dan de klant zelf. Wij willen juist vanuit de klant en samen met de klant naar een passende oplossing werken. Het sociale aspect is hierin een belangrijke factor.
Laagdrempelig en gedreven vanuit passie. Wij houden niet van juridisch hoogdravende taal en kiezen daarom voor normaal taalgebruik. Wij hebben korte lijnen en handelen
kordaat.” Bij de ladies is het ‘What you see, is what you get’. “Soms is een werknemer klant en vraagt de werkgever na het vertrek van de werknemer of wij hen in de
toekomst juridisch willen ondersteunen. Dat zijn de grootste complimenten.”

Waarom NVRA lid?
“Onze ervaring is dat het begrip arbeidsjurist onbekend is in de markt. Mensen denken vaak dat ze alleen met een advocaat uit de voeten kunnen, maar wij als
arbeidsjuristen kunnen en mogen op slechts een paar procedures na hetzelfde als een advocaat. Zo voeren wij ook gerechtelijke procedures bij bijvoorbeeld de
kantonrechter of UWV. We zochten een club die ons kon ondersteunen om het vak ‘arbeidsjurist’ in de markt te zetten. Zo kwamen we in contact met de NVRA.” Met het
lidmaatschap van deze vereniging was direct de behoefte aan aanvullende vaktechnische ondersteuning voor Linearechta getackeld. “Ik heb de NVRA cursus ‘Proceduren
bij de kantonrechter’ gevolgd. Een goede, praktische cursus waar gelijk de diepte in werd gegaan. Heel specifiek, gedetailleerd, vernieuwend en verfrissend. En dat
in een geringe tijd voor een gering bedrag.”

Verwachting NVRA
“Wat ik vooral kom brengen bij de NVRA is mijn deskundigheid en ervaring in de markt en de aanpak om zaken op te lossen. Ik verwacht van de NVRA de mogelijkheid tot
kennisuitwisseling en een waardevol netwerk.”