Een kennismaking met beschermingsbewind en schuldhulpverlening

Op 5 november 2019 werd de laatste door de NVRA georganiseerde cursus van 2019 aangeboden. Meer dan 30 cursisten namen deel, een prachtige opkomst.

Thijs van Lierop, jurist, voorheen werkzaam als kandidaat gerechtsdeurwaarder en nu bewindvoerder en ook docent beslag- en executierecht aan de universiteit van Tilburg, nam de aanwezigen in het eerste deel van de cursus mee in de wereld van de beschermingsbewindvoerder. Wanneer komt iemand in aanraking met een dergelijke bewindvoerder? Welke werkzaamheden verricht een bewindvoerder en tegen welk tarief? Hoe kun je als bewindvoerder benoemd worden en hoe is het toezicht geregeld? Hoe weet een schuldeiser of er sprake is van een (beschermings-bewind) en wat zijn dan de consequenties?

Een deel van de aanwezige cursisten komt in meer of mindere mate in aanraking met een beschermingsbewindvoerder. Dat is meestal wanneer zij een vordering proberen te innen bij de onderbewindgestelde. De vragen aan Thijs van Lierop gingen onder meer over de bevoegdheden van een dergelijke bewindvoerder. Een beschermingsbewindvoerder kan namelijk
net als een curator- overeenkomsten vernietigen. De schuldeiser heeft dan (kort door de bocht gezegd) het nakijken. Aangezien steeds meer personen onder bewind worden gesteld vanwege problematische schulden, ligt daar voor ons, als rechtskundige adviseurs, de schone taak om onze opdrachtgevers te informeren en adviseren.

Na een korte pauze werd tijdens het tweede deel van de cursus de minnelijke en wettelijke schuldsanering behandeld. Wat zijn de verschillen? Wanneer wordt iemand saneringsrijp genoemd? Wat is de taak van de gemeente bij de minnelijke schuldsanering en hoe werkt een dwangakkoord? Wat zijn de eisen om tot de WSNP te worden toegelaten? Gezien de vele praktijkvoorbeelden bleek ook hier een (groot) deel van de aanwezige cursisten met enige regelmaat met schuldsaneringen te maken te hebben.

De bij de NVRA aangesloten leden behandelen uiteenlopende zaken en adviseren hun opdrachtgever(s) op vele rechtsgebieden. Door deelname aan cursussen wordt kennis op peil gehouden en kunnen ervaringen worden uitgewisseld.
Wij hebben nog plaats voor nieuwe leden. Hebt u interesse om ook lid te worden dan kunt u tegen gereduceerd tarief deelnemen aan de cursussen. Neem contact op via www.nvra.nl. Als lid ontvangt u automatisch iedere 2 weken De Praktijkgids, het veelgelezen juridische vaktijdschrift dat voor en door leden van de NVRA wordt samengesteld. Ook geniet u van een zeer voordelige beroepsaansprakelijkheidsverzekering, en is er een gratis abonnement op Ius Novum

Meer informatie over de bovengenoemde cursus bij Mark van Schie van de cursuscommissie (info@nvra.nl)