Geslaagde cursus “Actualiteiten arbeidsrecht”

De NVRA organiseerde de cursus “Actualiteiten arbeidsrecht” op woensdag 6 maart 2019. Het was mr. Mark Diebels, die zeer gedreven en vol passie een presentatie hield. Hij besteedde vooral aandacht aan het WWZ-ontslag en het afspiegelingsbeginsel bij uitdiensttreding.
Met aandacht werd geluisterd naar de jurisprudentie-uitleg van de zgn. a-ontslaggronden, waaronder ‘de koks van Tante Louise’ en het veel besproken KLM-arrest, waarin de Hoge Raad zich boog over de uitwisselbaarheid van functies.
Ook de bankzitter bij Shell leidde bij de Hoge Raad tot de ontknoping dat deze situatie een h-grond en geen a-grond is. Vervolgens werd de ‘omgekeerde afspiegeling’ verhelderd in de uitspraak van de Hoge Raad in het ANWB arrest.

Na bespreking van deze belangrijke ontslaggronden, werd het belang van het op de juiste wijze procederen bij ontslag op staande voet uitgediept.

Vervolgens kwamen de contemporaine maatregelen inzake transitievergoeding bij de zgn. a- en b-ontslaggronden aan de orde, evenals de actuele wetgeving om de balans tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten te verbeteren..
Door deze in de belangstelling staande onderwerpen en de grote opkomst van cursisten was er veel interactie. Dit leverde een levendige discussie tussen docent en aanwezigen op, waardoor iedereen bijdroeg aan een leerzame en interessante middag. Alle aanwezigen vonden het jammer toen er een einde aan kwam.

Een bijzonder aspect van deze cursus was dat het besprokene ook voor niet-arbeidsrechtjuristen interessant en begrijpelijk was.

De NVRA, zijn leden en andere belangstellenden zien uit naar meer cursussen van dit soort!

Na afloop spraken de cursisten verder met de docent mr. Mark Diebels, advocaat en specialist arbeidsrecht, onder het genot van een drankje en een hapje..
Kortom, een succes!