Geslaagde cursus “Procederen voor de kantonrechter”

Donderdag 25 oktober jongstleden organiseerde de NVRA de cursus “Procederen voor de kantonrechter”, met speciale aandacht voor actualiteiten arbeidsrecht en bijzondere procedures. Die bijzondere procedures zijn de Regelrechter RRR bij de rechtbank Rotterdam, de Wijkrechter bij de rechtbank Den Haag en de (voormalige) Spreekuurrechter bij de rechtbank Noord-Nederland.

Onderstreept werd het belang van artikel 96 Rv waar sinds 1 september 2017 niet meer beide partijen zich tot de kantonrechter hoeven te wenden, maar dit verzoek ook door één partij kan worden gedaan. De kantonrechter nodigt dan de andere partij uit om mee te doen. Bij de Rotterdamse Regel Rechter (RRR) kan ook verzocht worden om een specifieke kantonrechter.

Er was uitleg over het wetsvoorstel WAB, waar bij artikel 7:669 lid 3 BW een nieuwe grond is voorgesteld (de zgn. i-grond). Bij ontbinding op de i-grond zijn 3 vergoedingen denkbaar, en wel een transitievergoeding, een 50% additionele vergoeding en een billijke vergoeding.

Ook werd duidelijk uiteengezet wanneer een procedure d.m.v. een verzoekschrift en wanneer d.m.v. een dagvaarding aangebracht moet worden. De vervaltermijn ex artikel 7:686a BW kreeg extra aandacht en zo ook de bewijslevering bij ontbindingsprocedures.

De cursus werd gegeven door mr. W.J.J. (Wim) Wetzels, kantonrechter rechtbank Rotterdam. Er was een grote opkomst, veel interactie waardoor er een levendige en enthousiaste cursus werd gegeven. Na afloop werd er onder het genot van een drankje en een hapje nagepraat en werden ervaringen uitgewisseld.