In gesprek met…

Leo ten Brink, voorzitter van het bestuur van de NVRA


"DE NVRA-LEDEN MAKEN DE VERENIGING"

Leo ten Brink is sinds maart 2012 voorzitter van de NVRA. Het is zijn ambitie om de vereniging nóg beter op de kaart te zetten. “Ik zou er graag wat jongere rechtskundige adviseurs bij willen hebben. En dan vooral mensen die aan kunnen geven waarin we de NVRA volgens hen zouden kunnen versterken. De leden maken per slot van rekening de vereniging.”


Leo is geboren en getogen in Amsterdam. Hij is afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam met als hoofdrichting strafrecht/strafprocesrecht. Hij gaat graag uitdagingen aan en ziet het iedere dag opnieuw als een kans om iets zinvols te bereiken met een cliënt. Liefst niet via een procedure, maar via overleg en gesprekken. “Dat vind ik veel spannender. Het is uiteindelijk de keuze van mijn cliënt, maar ik vraag ze altijd waarom ze de strijd aan willen binden en wat ze daarmee willen en denken te bereiken. Vaak kan ik ze ervan overtuigen dat ze in de toekomst moeten kijken en dat ze niet koste wat het kost gelijk moeten willen krijgen.”

Dagelijkse werkzaamheden
Zijn dagelijkse werkzaamheden bestaan uit het optreden als extern voorzitter van bezwaaradviescommissies en klachten- en geschillencommissies. Bijvoorbeeld voor de Nationale Politie, gemeenten, universiteiten en zorginstellingen. Het gaat dan vooral om personele kwesties zoals ontslagzaken, disciplinaire zaken, ongewenste omgangsvormen (seksuele) intimidatie, pesten en discriminatie.
Daarnaast treedt hij op als docent ambtenarenrecht en is hij docent ongewenste omgangsvormen/integriteitskwesties. Op dat laatste gebied geeft hij vooral cursussen aan vertrouwenspersonen. Tot mei 2018 was hij voorzitter van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) en kwam hij in het nieuws naar aanleiding van het #MeToo-gebeuren. Verder is hij al meer dan 20 jaar mediator in arbeidsconflicten.

Onderlinge contacten
In 1993 startte Leo met het Rechtskundig Adviesbureau Ten Brink (advies en bijstand op het terrein van het ambtenarenrecht, bestuursrecht en klachtrecht). Hij werd direct lid van de NVRA. “Ik wilde vanaf dag één de buitenwereld laten zien dat ik aangesloten ben bij een branchevereniging en daarmee de professionaliteit gewaarborgd is. De NVRA is verder een uitstekende plek om goede en prijstechnisch interessante cursussen te volgen. Ik ben er trots op dat we als vereniging De Praktijkgids uitgeven. Het is het enige juridische vaktijdschrift waar de redactie bestaat uit leden van de NVRA die zelf de content verzorgen. De collectieve aansprakelijkheidsverzekering is ook een belangrijke toegevoegde waarde,” voegt hij toe.

Intervisies
De onderlinge contacten binnen de vereniging mogen wat Leo betreft intensiever. “Ik zou graag intervisies met elkaar organiseren. Een win-win situatie voor iedereen.” Samen met het bestuur is hij bezig om de NVRA veel meer bekendheid te geven: NVRA 2.0. Leo is een gestructureerd persoon die niet snel van z'n stuk te krijgen is. Hij is een groot liefhebber van klassieke muziek, speelt hobo, houdt van zingen (is ook koordirigent geweest), en is ook nog een fervent Ajax fan.

Tanden inzetten
Leo werkt veel. Dat heeft hij altijd gedaan. “Ook in de weekenden en de avonduren. Ik vind mijn vak gewoon erg leuk. Het is heerlijk om ergens je tanden in te zetten en te kijken hoe je iets de goede kant op kunt sturen. Zaken (liefst) in goede vrede oplossen.” Als dat lukt, is zijn dag geslaagd. Met zijn kennis van mediation biedt hij mogelijkheden waar cliënten vaak nog niet aan gedacht hebben.

Aanpassen aan de tijd
Toen de vorige voorzitter, de heer Honing, in 2012 zijn functie neerlegde, kreeg Leo het verzoek het stokje over te nemen. “Ook al had ik ervaring als voorzitter van een onderwijsinstelling en bestuurservaring in de gehandicaptenzorg, toch voelde ik me een beetje overvallen.” Niettemin werd hij voorzitter en probeert hij om de vereniging op weg te helpen naar vernieuwing en professionalisering. “Het hoeft allemaal niet zo formeel, als het maar wel kwalitatief een hoge standaard heeft. De NVRA is een prachtige vereniging, waar iedere rechtskundig adviseur zich bij zou moeten aansluiten,” besluit de voorzitter.