In gesprek met...Joop der Weduwen

Joop der Weduwen, lid van het College van Toezicht van de NVRA:
“Preventie in plaats van een procedure”

Joop der Weduwen is in 2014 als éénpitter vanuit Utrecht begonnen met zijn bedrijf Juridisch Eerste Hulp Bij Ondernemen (JuridischEHBO). “Ik richt me als zzp’er op ondernemingsrecht, arbeidsrecht en het sociale verzekeringsrecht. Kort gezegd: Van elk contact dat leidt tot een contract.” Voordat hij het ondernemerschap indook heeft hij 30 jaar gewerkt in verschillende juridische functies. Hij werd getriggerd door het feit dat veel kleinere mkb’ers wel een accountant in de arm nemen, maar de juridische zaken liever zelf uitvogelen. “Dat baarde me zorgen en ik zag een behoefte omdat we er met z’n allen van profiteren als dit soort zaken wél goed geregeld zijn. Ik ondersteun ondernemers met laagdrempelige juridische hulp. Zowel in benadering als in geld.”

Samenwerkingsovereenkomsten
Bij voorkeur regelt Joop zaken aan de voorkant. Een gevleugelde uitspraak van hem is: ‘Preventie in plaats van een procedure’. In de praktijk treft Joop zijn cliënten meestal als er iets mis is gegaan. “Vaak denken ze dat iets goed geregeld is, maar ontstaat een onverwachte en vooral onwenselijke situatie die vooraf niet bedacht is. Ik help ondernemers bij de basis zoals onder andere algemene voorwaarden en samenwerkingsovereenkomsten. Ik ben gespecialiseerd in het goed inschakelen en samenwerken met zzp’ers en freelancers.” Joop schreef over dit onderwerp in 2018 een boek, genaamd ‘Vogelvrij Verklaard’. Het beschrijft de problematiek rondom de wet- en regelgeving rondom zzp’ers en freelancers in historisch perspectief van de jaren 80 van de vorige eeuw, via zelfstandigheidsverklaringen tot de plannen van het kabinet Rutte III.

Serieus met het vak bezig zijn
Vanaf de oprichting van JuridischEHBO is Joop lid van de NVRA. De belangrijkste beweegreden voor het lidmaatschap was voor hem onder meer de verplichtingen van een lid om zich te blijven (bij)scholen op juridisch terrein. “Aan de hand daarvan kun je zien of iemand serieus met zijn vak bezig is en blijft.”
Hij is als betrokken lid van en namens de NVRA, lid van het platform voor zelfstandig ondernemers van VNO/NCW-MKB. “Zo heb ik afgelopen jaar vanuit de NVRA ingesproken bij de Vaste Kamercommissie van Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer voor wat betreft zaken die ons als NVRA aangaan.”

Bijdragen aan kwaliteitsborging
Kwaliteitsborging is voor ieder beroep van belang, maar zeker voor een rechtskundig adviseur. Toen er in 2018 een vacature ontstond in het College van Toezicht, heeft hij zich direct kandidaat gesteld. “Ik vind het belangrijk dat een College van Toezicht van de NVRA op een goede manier zicht houdt op de manier waarop de bij de NVRA aangesloten leden hun vak uitoefenen. Het is een goede manier om met elkaar kwaliteit te borgen.”

Het College van Toezicht
Tot nu toe vraagt het lidmaatschap van het CvT nog niet veel tijd. “Ik heb vorig jaar één klacht gehad van een klant van een NVRA lid. Het College bekijkt of een klacht ontvankelijk is en ook of de klacht gegrond is. In een hoorzitting brengen de klager en het NVRA-lid hun standpunten naar voren. Daarna gaat het College in beraad en volgt na enige weken een schriftelijke uitspraak.