Indiscrete vragen, column van ons lid Maria Vloet

Zo eens in de zoveel tijd komt er één voorbij, een cliënt die beschuldigd wordt van grensoverschrijdend gedrag. Omdat het onderwerp met schaamte en schroom is omgeven, is het altijd voorzichtig manoeuvreren. Wat is er precies gebeurd? Wat vertelt cliënt uit zichzelf aan mij en op welke punten moet ik doorvragen alhoewel ik me daarbij toch ietwat ongemakkelijk voel. Alsof ik ongevraagd bij cliënt onder de lakens kijk.

Wat was er aan de hand? Een collega had het afgelopen jaar nauw samengewerkt met cliënt. De vrouwelijke collega was nog jong, mijn klant een oude rot in het vak. Zij was ambitieus, hij wilde haar graag helpen. Al doende ontstond een fijne werkrelatie. Waar ligt de grens bij wat nog kan in een contact en wat niet? Een hand op de schouder, een intensief app-contact, samen naakt zwemmen?

Nadat de jonge vrouw bij haar werkgever melding had gemaakt van grensoverschrijdend gedrag gaat de werkgever bij cliënt op bezoek. Cliënt is op dat moment herstellende van een operatie en weet niet waarom werkgever langs komt. Het blijkt over de melding van zijn vrouwelijke collega te gaan. Het gesprek overvalt hem volledig, omdat hij dacht dat het contact met instemming van de collega was.

En dan kom ik in beeld. Cliënt is al veertig jaar getrouwd en is nooit vreemd gegaan. Hij wil de zaak zo snel mogelijk en zonder ruchtbaarheid regelen met werkgever, hij is op een leeftijd dat hij met vervroegd pensioen kan.

Nadat ik mijn eigen schroom overwonnen heb, vraag ik door over hoe zijn verhouding met de jongedame in kwestie was. Zoals: hoe is ‘t ontstaan, hoe is het contact gegroeid en wanneer en waarom is het gestopt? Waaruit bestaat het grensoverschrijdende gedrag concreet, hoe zag hun fysieke contact eruit? Cliënt heeft alle vragen beantwoord, naar mijn oordeel oprecht en eerlijk. Het zijn gesprekken waarop ik niet ben voorbereid tijdens mijn studie Nederlands Recht, het is een bekwaamheid die ik al doende heb moeten leren. Al lukt het me nooit om de schroom helemaal van me af te gooien, de indiscrete vragen aan cliënt worden wel gesteld en werpen hun vruchten af. De door cliënt verstrekte informatie versterkte zijn rechtspositie, hetgeen ik mee heb genomen bij de verdere behandeling van zijn dossier.