Ons lid, Ronald Kitsz over (zijn!) Hart voor de Zorg

Ronald Kitsz heeft zijn eigen Adviesbureau Kitsz en werkt daarnaast sinds 2000 als jurist arbeids-, gezondheids- en privacy-recht bij Carante Groep. “Ik houd mij veel bezig met de juridische kant van de relatie tussen de cliënten en de zorginstelling, een leuk en boeiend vakgebied.”

Kitsz begon zijn carrière op zijn zestiende als begeleider van mensen met een verstandelijke beperking. Na 15 jaar in de directe zorg werd hij personeelsfunctionaris en deed veel ervaring op met arbeidsrecht. Daarnaast studeerde Kitsz rechten aan de Open Universiteit. “Mijn hart ligt nog altijd bij de zorg.”

Carante Groep is een samenwerkingsverband van elf zelfstandige organisaties, actief in de zorg en dienstverlening voor mensen met een beperking, de psychiatrie, de geriatrie, de jeugdhulpverlening en de welzijnssector. Kitsz behandelt uiteenlopende zaken met het accent op arbeids- en gezondheidsrecht en privacyvraagstukken. “Bijvoorbeeld een Verklaring Omtrent Gedrag waarmee iets mis is gegaan, gedoe tijdens het dienstverband of ontslag.”

Ook in de cliëntenzorg komen boeiende vraagstukken voorbij. “Kan de zorgaanbieder een zorgrelatie opzeggen bij probleemgedrag als dit gedrag met de zorgvraag van de cliënt samenhangt? Of wat als een wilsonbekwame, verstandelijk beperkte cliënt meerderjarig wordt en er geen aanvraag voor mentorschap of curatele wordt gedaan? Kan een verstandelijk beperkte eigenlijk een testament opmaken?” Dit soort vragen komen op Ronalds bureau.

Twee petten
Een zorginstelling is werkgever en zorgaanbieder tegelijk en draagt dus twee petten. “Dat vraagt om veel zorgvuldigheid. Mijn arbeidsverleden in de zorg helpt om daarin een weg te vinden. Redenen voor ingrijpen in een hulpverleningsrelatie kunnen de veranderde zorgvraag van de cliënt, maar ook het functioneren of het welzijn van de begeleider zijn. Goed communiceren is daarbij van belang, maar neemt weerstand tegen veranderingen niet weg. Ik noem mijn werk vaak ‘relationeel recht’ omdat het over relaties tussen mensen gaat.”
Kitsz vindt de zorg in Nederland van hoog niveau. “Tegenwoordig kijkt men, terecht, meer naar mogelijkheden dan naar beperkingen van cliënten. De kunst is een dagbesteding te vinden die bij de cliënt past. Het succes van begeleiding hangt verder af van het karakter van de begeleider.” Dat Kitsz zelf uit de zorg komt, ziet hij als een voordeel. “Ik ken de zorg en ik weet wat er speelt.”
Een ingewikkeld thema in zijn werk is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). “Als een jongere onder toezicht staat (OTS) dan mogen we Jeugdzorg alleen die informatie uit het dossier geven die relevant is voor de grondslag van de OTS. Anderzijds zijn wij zelfs verplicht om relevante gegevens ongevraagd te delen. Daarover adviseer ik de aangesloten organisaties van Carante Groep.”
Lastiger is het voor cliënten met een wettelijk vertegenwoordiger. Zij hebben een cliëntenportaal. “In praktijk hebben vaak meerdere familieleden de codes van het portaal, ‘omdat dat handig is’. Daar begeef je je op een hellend vlak. Ik zou willen dat de privacy van cliënten beter beschermd wordt. Niet het gemak van de betrokkenen maar de privacy van de cliënt moet voorop staan.”

Zoektocht naar ‘roots’
Naast een drukke baan en een eigen praktijk, hecht Kitsz aan zijn hobby’s. Hij doet stamboomonderzoek en heeft ‘roots’ tot 1264 getraceerd. Toch weet hij nog steeds niet waar zijn eigen naam vandaan komt, dus gaat zijn zoektocht voorlopig verder. Daarnaast wandelt Kitsz graag. “Elke dag een uur.” Dat houdt hem fit en scherp.
Hij vindt het belangrijk om aangesloten te zijn bij de beroepsvereniging. “Ik ben al 12 jaar lid. De NVRA heeft een gedragscode en stelt eisen aan bijscholing. Dat vind ik belangrijk. Zo blijf ik bij in mijn vak.” Kitsz met een grote grijns op zijn gezicht: “Ik ben er trots op lid te zijn en schep erover op bij mijn collega’s!”