Inzoomen op executie: verslag cursus Beslagrecht van 2 november jl. door ons lid Mark van Schie

Als lid van de NVRA behoor ik mijn vakinhoudelijke kennis op peil te houden en ieder jaar voldoende PE-punten te halen. Er zijn vele opleidingsinstituten met een scala aan cursussen, maar ook de Stichting Opleidingen NVRA (SON) organiseert ieder jaar aantrekkelijke cursussen over uiteenlopende rechtsgebieden. En nog tegen gereduceerd tarief ook. Na ‘huurrecht’ en ‘procederen bij de kantonrechter’ nam ik 2 november 2021 deel aan de online cursus beslag- en executierecht door Jeroen Nijenhuis.

Gedurende mijn opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder van 2003-2007 (HBO Rechten, Hogeschool Utrecht) was Jeroen een van de vakdocenten. Een gepassioneerd gerechtsdeurwaarder met een gave voor lesgeven. Zijn heldere uitleg gaat gepaard met (heel) veel sheets, aangevuld met praktijkvoorbeelden, anekdotes, interactie met de deelnemers, een zachte G en de nodige humor. Jeroen is in niets veranderd (gelukkig).

Ik leg mijn klanten altijd uit dat gelijk hebben en gelijk krijgen niet hetzelfde zijn. Heeft een rechter mijn klant in het gelijk gesteld, dan betekent dat doorgaans dat de wederpartij tot betaling van een x-bedrag is veroordeeld. In sommige gevallen volgt dan omgaande betaling, maar in verreweg de meeste zaken is dat geen vanzelfsprekendheid. Een gerechtsdeurwaarder is dan nodig om tot executie van de executoriale titel over te gaan.

Tijdens de cursus werd onder meer aandacht besteed aan vragen als: Waaraan moet zo’n titel (zoals een vonnis) voldoen? Welke zaken mag een gerechtsdeurwaarder wel of niet (meer) in beslag nemen? Hoe is de executie (het te gelde maken) vervolgens geregeld en welke rechten heeft een schuldenaar wanneer hij of zij wordt geconfronteerd met een beslag?

Ik ben zelf niet meer actief als kandidaat-gerechtsdeurwaarder. Toch wil ik voor een goede advisering van mijn klanten en mijn contacten met gerechtsdeurwaarders op de hoogte zijn en blijven van wetswijzigingen. De cursus, waar zo’n 20 cursisten aan deelnamen, gaf mij een actueel overzicht van recente wetswijzigingen. Zo mogen huisdieren (gezelschapsdieren in huis) niet langer in beslag genomen worden, hetgeen ook geldt ten aanzien van een niet-bovenmatige inboedel. Naast deze wetswijzigingen, die de executiemogelijkheden voor gerechtsdeurwaarders deels hebben ingeperkt, zijn er ook wijzigingen die de bevoegdheden hebben verruimd. Zo heeft de deurwaarder vanaf 2021 de mogelijkheid om een auto van achter de computer in beslag te nemen, daar waar het voertuig voorheen waargenomen moest worden. Twee straten verderop parkeren heeft dus geen zin meer om inbeslagname te voorkomen.

De bij de NVRA aangesloten leden behandelen uiteenlopende zaken en adviseren hun opdrachtgever(s) op vele rechtsgebieden. Door deelname aan cursussen wordt kennis op peil gehouden en kunnen ervaringen worden uitgewisseld. Hebt u interesse om ook lid te worden en (tegen gereduceerd tarief) deel te kunnen nemen aan cursussen (met PE punten)? Neem contact op via www.nvra.nl. Als lid ontvangt u onder meer De Praktijkgids, het veelgelezen juridische vaktijdschrift dat voor en door leden van de NVRA wordt samengesteld. Ook Ius Novum krijgt u gratis bij uw lidmaatschap.