Jeroen Nijenhuis werkt aan zichtbaarheid en belangenbehartiging

Als kersvers bestuurslid van de NVRA wil Jeroen Nijenhuis zijn steentje bijdragen aan de zichtbaarheid van de NVRA. Nijenhuis: “Je moet als vereniging je stem laten horen. De vereniging biedt de leden vakkennis, belangenbehartiging, een netwerk van professionals, een keurmerk en scholing. Daarmee onderscheiden onze professionals zich van andere juridische adviseurs en dát verhaal moet zichtbaarder worden.”

Nijenhuis houdt zich binnen het bestuur bezig met het volgen en beoordelen van (nieuwe) wetgeving. Hij schrijft daarover opiniestukken in een eigen nieuwsbrief. “Je moet bijblijven en op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen op je vakgebied als juridisch professional, daarmee dien je je klanten. Een andere manier om de NVRA-leden van kennis te voorzien, is de na- en bijscholing die we de leden bieden. Zij bieden hun klanten daarmee kwaliteit. Ons keurmerk staat garant voor de professionaliteit van onze leden.”

Belangenbehartiging
De tweede pijler van de vereniging is belangenbehartiging. “Elke week publiceert het Ministerie van Justitie en Veiligheid een of meerdere consultatiedocumenten op de website. Het is conceptwetgeving waar iedereen, dus ook vakgenoten een professionele reactie op mogen geven.” Ambtenaren zijn blij met de terugkoppeling vanuit het professionele werkveld en passen de wetgeving vaak aan naar aanleiding van de inhoudelijke feedback en zo niet, dan is het tijd voor Nijenhuis om aan de bel te trekken bij de kamerleden. “Ook zij zijn blij met de response vanuit ons vakgebied. Het geeft ze technische kennis voor een goed inhoudelijk debat in de kamer.”

Lobby
“Het is eigenlijk puur lobbywerk wat we vanuit de vereniging doen voor de leden. Het mes snijdt aan twee kanten, want ook wij als professionals hebben er baat bij. De wetgeving wordt er beter van waardoor de uitvoerbaarheid in de praktijk verbetert. Zo hebben we rechtstreeks invloed op ons vak en dat zie ik als een groot voordeel. In het buitenland kijkt men enigszins jaloers naar deze werkwijze. Tegen de tijd dat de feedback daar door alle bureaucratische lagen heen is, is deze al op allerlei manieren afgefakkeld. In het buitenland is de invloed van professionals op het vakgebied dus een stuk kleiner.”

Profilering en netwerk
Een ander groot voordeel voor de leden is dat de NVRA zich als professionele organisatie profileert richting de politiek. “Het versterkt ons imago, onze positie in de markt en vergroot ons netwerk.” Het is van groot belang om goed zichtbaar te zijn bij de politiek, de overheid en ook bij vakgenoten, zodat zij ons netwerk weten te vinden. “Ik kan dat niet alleen, dit moeten we samen doen. Ik roep daarom alle leden op die zich in willen zetten voor de belangenbehartiging en zichtbaarheid van de vereniging. Wie bijvoorbeeld een consultatiedocument van commentaar wil voorzien, kan zich bij mij aanmelden. De professionals binnen onze vereniging hebben ongelooflijk veel vakkennis, die wil ik aanboren. In het belang van de NVRA en in het belang van de leden.”