Kosten advocaat ruimer vergoed vanaf mei 2018

Vanaf 1 mei 2018 worden de advocaatkosten ruimer vergoed in gerechtelijke procedures. Per deze datum zijn de zogenaamde liquidatietarieven voor rechtbanken en gerechtshoven namelijk voor het eerst in 14 jaar opnieuw geïndexeerd.

Liquidatietarieven zijn forfaitair vastgestelde vergoedingen voor de hoogte van het salaris van de advocaat in het kader van een proceskostenveroordeling in een gerechtelijke procedure.

Precieze indexatiepercentages zijn niet vrijgegeven, maar een snelle rekensom leert dat de indexaties per 1 mei 2018 ca. 20% bedragen en dus aanzienlijk zijn.

Door de recente indexering met maar liefst 20% worden de advocaatkosten in gerechtelijke procedures bij de rechtbank en het gerechtshof ruimer vergoed dan voorheen het geval was. Dit geldt zowel voor bodemprocedures als voor procedures in kort geding. Goed nieuws dus voor procespartijen die in rechte hun gelijk willen halen.

Bron: Kosten advocaat ruimer vergoed per mei 2018