Nieuwe cursussen op 23 oktober en 5 november a.s.

In het najaar staan er weer twee nieuwe cursussen op de agenda.

De Normalisering van de rechtspositie van ambtenaren (WNRA) - woensdag 23 oktober
Op 23 oktober aanstaande zal gastdocent mr. André van Rijs, in de dagelijkse praktijk werkzaam bij de Vakgroep Sociaal Recht en Sociale Politiek van de Universiteit Tilburg, ingaan op de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra). Eén van de gevolgen daarvan is dat voor overheidswerknemers het civiele arbeidsrecht gaat gelden. Dit leidt tot grote veranderingen. Het is van belang om u goed voor te bereiden voor de invoering WNRA per 1 januari 2020. Wat zijn de gevolgen van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)? Wat verandert er en voor wie?


Deze cursus vindt plaats op 23 oktober aanstaande van 13.00 tot 18.00 uur in IJsselstein.
Kosten voor leden: €150,- (exclusief BTW), kosten voor niet-leden: €250 (exclusief BTW) en levert 3 PE-punten op.

Schrijf u hier in voor de cursus ‘De normalisering van de rechtspositie van ambtenaren (WNRA)’


Facetten Bewindvoering & MSNP/WSNP – dinsdag 5 november
Op 5 november a.s. vindt de cursus “Facetten Bewindvoering & MSNP/WSNP” plaats met als gastdocent de heer Thijs van Lierop. In de cursus wordt aandacht besteed aan de (wettelijke) positie van de beschermingsbewindvoerder. Vele schuldeisers krijgen te maken met een beschermingsbewindvoerder, maar wat is de juridische status van de onderbewindgestelde en diens bewindvoerder? Wie is aansprakelijk voor de verschuldigde betaling? Wie dient hoe gedagvaard te worden voor welke rechter? Hoe weet men of de betrokken schuldenaar onder bewind staat? Mag er beslag worden gelegd ten laste van de onderbewindgestelde? Wat zijn de taken en bevoegdheden van de beschermingsbewindvoerder? Wanneer is hij aansprakelijk? Wie oefent toezicht op hem uit? Kortom, hoe ziet de wettelijke regeling in het Burgerlijk Wetboek over het beschermingsbewind eruit? In het tweede gedeelte van de cursus komt de gemeentelijke schuldhulpverlening aan bod.


Deze cursus vindt plaats op 5 november aanstaande van 13.00 tot 18.00 uur in IJsselstein.
Kosten voor leden: €150,- (exclusief BTW), kosten voor niet-leden €250 (exclusief BTW) en levert 4 PE-punten op.

Schrijf u hier in voor de cursus ‘Facetten Bewindvoering & MSNP/WSNP’

Heeft u nog vragen hierover, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@nvra.nl of 013-59 44 126