Nieuwe voorzitter NVRA

Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van afgelopen vrijdag 3 juni jl. heeft voorzitter Leo ten Brink na 10 jaar afscheid genomen van het bestuur en het stokje overgedragen aan de nieuwe voorzitter van het bestuur: Rob Paardekooper.

In mei is Joop der Weduwen afgetreden als bestuurslid, Met de de benoeming van de heer Jeroen Nijenhuis als bestuurslid is het bestuur weer compleet.

Een kort verslag van de ALV is te vinden op het ledengedeelte van de website.