NVRA wil toegang tot toevoegingen voor haar aangesloten juristen

Het bestuur van de NVRA kreeg onderstaande reactie op een eerder overleg bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs (NVRA) wil maar wat graag dat haar leden worden toegelaten tot het nieuwe stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit blijkt uit een recente brief van de NVRA aan de leden. De NOvA blijft kritisch op zulke toetreders.

Het bestuur van de NVRA had recent een naar eigen zeggen positief overleg bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, dat de vereniging hiervoor zelf had uitgenodigd. De NVRA zegt zich sterk te maken ‘dat haar leden toegelaten worden tot de gesubsidieerde rechtsbijstand en dus in aanmerking kunnen komen voor toevoegingen. In het kader van de plannen voor de nieuwe vormgeving van de gesubsidieerde rechtsbijstand heeft de NVRA ook aangegeven een rol te willen spelen bij de systematiek van rechtshulppakketten.’

Over de exacte vormgeving van deze rechtshulppakketten uit de plannen van minister Dekker is vooralsnog weinig concreets bekend. Wel zouden er begin 2020 nieuwe pilots inzake de gefinancierde rechtsbijstand van start gaan, waarvoor ook de NVRA zich kan inschrijven. ‘Sterker, het ministerie en de Raad voor Rechtsbijstand gaven aan dat zij een dergelijke inschrijving graag zouden zien,’ aldus het NVRA-bestuur. De vereniging roept haar leden daarom op te laten weten hoe zij aankijken tegen deelname aan het rechtsbijstandsstelsel.

Op de vraag waarom NVRA-juristen op basis van toevoegingen zouden willen werken – aangezien sociaal advocaten zich al lange tijd beklagen over de lage vergoedingen –, antwoordt voorzitter Leo ten Brink: “De NVRA wil zich profileren als een kwalitatief en goed alternatief voor burgers die hun recht zoeken via gesubsidieerde rechtsbijstand. Niet alleen advocaten maar ook rechtskundige adviseurs kunnen hierbij de helpende hand bieden. Ondanks de geringe inkomsten die daarvoor staan, willen ook zij hun steentje bijdragen vanuit maatschappelijk besef.”

Volgens Ten Brink vormen de leden van de NVRA een goed alternatief voor sociaal advocaten: “Zij zijn breed georiënteerd op diverse rechtsgebieden, zoals bijvoorbeeld arbeidsrecht, huurrecht, bestuursrecht, incassozaken en nog een aantal rechtsgebieden waarvoor geen verplichting geldt om een advocaat in te schakelen. Het lidmaatschap van de NVRA brengt met zich mee dat kwaliteitseisen worden gesteld, waaronder ook permanente educatie.”

De Orde van Advocaten (NOvA) geeft desgevraagd in een schriftelijke reactie aan kritisch te kijken naar eventuele nieuwe toetreders tot de gefinancierde rechtsbijstand. “Het is in het belang van de rechtzoekende dat alle rechtsbijstandsverleners in het stelsel voldoen aan strenge kwaliteitsnormen. In de sociale advocatuur is kwaliteit geborgd door de kernwaarden, de kwaliteitseisen, het toezicht en het tuchtrecht. Bij nieuwe toetreders is vooralsnog onduidelijk aan welke kwaliteitsnormen zij moeten voldoen. Voordat nieuwe rechtsbijstandsverleners worden toegelaten tot de gefinancierde rechtsbijstand, moet daarom eerst goed worden gekeken naar de wijze van toezicht en aan welke kwaliteitsnormen ze moeten voldoen.”

Bron: website Advocatie