Peggy’s passie voor arbeidsrecht en HR

Peggy Houpperichs heeft als jurist arbeidsrecht en human resource adviseur een grote meerwaarde voor haar klanten. “Met mijn kennis en ervaring van beide vakgebieden kan ik zaken bij de kern aanpakken en personeelsbeleid goed regelen voor werkgever én werknemer. Daar zit vooral mijn passie.”
Als HR interim manager zet Peggy solide personeelsbeleid op voor haar MKB klanten en als jurist regelt zij de juridische zaken en het arbeidsrechtelijke stuk dat erbij komt kijken. “Ondernemers moeten personeelsbeleid er ‘gewoon’ bij doen, terwijl het best ingewikkeld is. Mijn klant aan de hand nemen en wegwijs maken binnen de spelregels van het arbeidsrecht en samen oplossingen creëren voor personeelszaken, dát vind ik echt leuk! En zaken goed op papier zetten, zodat de spelregels duidelijk zijn voor iedereen, daarmee ontzorg ik mijn klanten echt.”

Om tafel
Rechtszaken voert Peggy zo min mogelijk, behalve als het niet anders kan. “Ik ga liever met partijen om tafel om problemen samen op te lossen, dat komt iedereen ten goede. Het valt me op dat werkgevers en werknemers over het algemeen weinig met elkaar communiceren. Communicatie is essentieel voor een goede arbeidsverhouding.

Goed luisteren
“Ik vind het belangrijk om de tijd te nemen en te luisteren naar iemands verhaal. Vaak spelen daar ook emoties bij. Arbeidsrechtelijke conflicten raken mensen echt. Cliënten storten vaak hun hart helemaal bij me uit.” Dat daar vaak een traantje bij komt kijken, hoort er voor Peggy gewoon bij. “Het is een soort verwerking, een rouwproces. Vooral ontslag hakt er altijd flink in. Zowel bij een werknemer als bij een werkgever die na jaren afscheid moet nemen van een trouwe werknemer.”
“Van klanten hoor ik vaak dat ik goed kan luisteren en dat ze alles bij mij kwijt kunnen. Ik vraag echt dóór zodat ik het verhaal helder op papier kan zetten. Het is écht hun verhaal, waarin ze zich herkennen. Dat is mooi.”

Klik cruciaal
Peggy vindt een goede band met haar cliënten cruciaal. “Als er geen klik is, neem ik de zaak niet aan. Daar ben ik altijd heel eerlijk in. Een goed dossier bouwen, werkt niet als je aan een ‘dood paard moet sjorren’. Het moet klikken en er moet wederzijds vertrouwen zijn.”

Het Juristencollectief
Peggy werkt twee dagen in loondienst als HR manager en drie dagen als jurist voor ‘Het Juristencollectief’ in Weert dat ze in 2013 is gestart met twee andere juristen. Omdat de twee partners uiteindelijk weer in loondienst wilden werken, is Peggy op zoek naar nieuwe partners voor de praktijk. “Het samenwerken met collega’s met andere disciplines heeft veel voordelen. Het is fijn om met anderen te sparren over zaken omdat er dan wordt gekeken vanuit een andere invalshoek. Ook hier is de klik weer essentieel.”
Sinds de dag dat zij als zelfstandig ondernemer startte, is Peggy ook lid van de NVRA. “Ik ben heel bewust lid geworden. De vereniging stelt eisen aan bijscholing van de leden en heeft een klachtencommissie voor cliënten die ontevreden zijn over de dienstverlening. Een belangrijke waarborging van kwaliteit voor mijn klanten. Ik ben absoluut tevreden over de NVRA als beroepsvereniging.”