Permanente Educatie: heeft u uw PE- punten al opgegeven?

Alle leden is gevraagd opgave te doen van de behaalde PE punten in 2018. Dat kunt u weer bij het secretariaat doen. Voor 2018 stond een minimum van 9 PE punten. Deze kunt u natuurlijk met diverse opleidingen en cursussen behalen, waaronder ook de cursussen die door de Stichting Opleiding NVRA worden georganiseerd. Advocaten en gerechtsdeurwaarders die aangesloten zijn bij de NVRA zijn hiervan vrijgesteld ervan uitgaande dat zij binnen de betreffende beroepsgroep aan hun PE-verplichting voldoen. Voor het opgeven van de punten kunt u volstaan met een opsomming te geven van de data waarop u de punten heeft behaald, bij welke opleider, omschrijving van de opleiding/cursus en behaalde punten.

Samen staan we sterk voor een professionele en betrokken beroepsgroep en daar hoort ook bij, dat we aandacht geven aan permanente educatie.