Platform ZZP Ondernemend Nederland

De NVRA is actief lid van het Platform ZZP Ondernemend Nederland. Dit Platform is een initiatief van VNO-NCW, MKB-Nederland en PZO-ZZP. Via dit platform worden de belangen behartigd van de ZZP'er. Dit gebeurt o.a. door te proberen belemmeringen en onduidelijkheden rondom ondernemerschap weg te nemen.

De NVRA was donderdag 26 september 2019 aanwezig bij een vergadering van het Platform, mede in vervolg op Prinsjesdag. Onderwerpen die o.a. aan de orde kwamen:
- het manifest Moderne Arbeidsmarkt van PZO en ZZP Nederland;
- beperken zelfstandigenaftrek;
- aanpassing leidraad ACM;
- arbeidsongeschikheidsvoorziening voor zelfstandigen.

Het manifest werd op 11 september 2019 aangeboden aan de voorzitter van de commissie Regulering van Werk (de commissie Borstlap). Betoogd wordt dat ondernemerschap en zzp'ers een volwaardig onderdeel moeten zijn van de arbeidsmarktregels;

De uitkleding van het zelfstandigenaftrek is versneld ten opzichte van de oorspronkelijke kabinetsplannen.. De afbouw van het belastingvoordeel is onderdeel van het beleid om schijnzelfstandigheid tegen te gaan;

Aanpassing leidraad ACM: een van de belangrijkste aanpassingen is dat prijsafspraken zoals een minimumtarief voor zzp-ers soms toch wel mogen. Zeer bijzonder is dat een prijsafspraak óók is toegestaan als het een efficiëncyverbetering oplevert.

Arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor zelfstandigen: op 1 oktober a.s. begint een traject om met een concreet voorstel te komen ten aanzien van een wettelijke verzekeringsplicht. Deze plicht vloeit voort uit het pensioenakkoord. De uitwerking van die afspraak zal plaatsvinden in de Stichting van de Arbeid. Hiervoor wordt een aparte werkgroep samengesteld, waarin PZO is vertegenwoordigd, net als VNO-NCW en MKB-Nederland. Het advies moet voor 1 februari 2020 aan minister Koolmees worden uitgebracht.

VRAAG AAN DE LEDEN VAN DE NVRA: wat vindt u van een verplichte aov-verzekering voor zzp'ers en/of heeft u ideeën over de eventuele vormgeving ervan?

Reacties kunt u richten aan ons lid Joop der Weduwen, info@JuridischEHBO.nl.