Proceskosten 2018: alle kosten in één praktisch overzicht

Wat bevat het overzicht proceskosten?

Het proceskostenoverzicht vermeldt alle proceskosten in één praktisch overzicht in PDF.

Het overzicht is inclusief de volgende proceskosten:
- Griffierechten sector kanton
- Griffierechten sector civiel
- Griffierechten gerechtshoven
- Deurwaarderskosten (BTAG)
- Gemachtigdensalaris (sector kanton)
- Liquidatietarief (rechtbanken en gerechtshoven)
- Nasalaris en nakosten
- Wettelijke rente (van 2010 tot en met 2018)
- Incassokosten

Het overzicht bevat daarnaast enkele praktische tips en verwijzingen naar:
- Alle bronnen op rechtspraak.nl en kbvg.nl
- De relevante aanbevelingen van het LOVCK

Wat bevat het overzicht proceskosten niet?

Het overzicht bevat alleen de proceskosten in civiele zaken in eerste aanleg en hoger beroep. Het overzicht bevat dus niet de griffierechten voor bestuurszaken, belastingzaken of cassatie. Daarnaast bevat het overzicht ook niet de indicatietarieven voor IE-zaken.

Meer informatie over het overzicht is te vinden op de website van E-legal