Strijden tegen onrecht en rechtsongelijkheid, interview met NVRA lid Jakob Borgesius

Strijden tegen onrecht en rechtsongelijkheid
Even googelen op de naam Jakob Borgesius en je leest al snel over de strijd die hij voert voor gedupeerden in rechtszaken tegen parkeerbeheerder Q-Park. “Door tegenstrijdige uitspraken ontstaat rechtsongelijkheid. Heel onwenselijk, we streven juist naar eenheid in de rechtspraak.”
Jakob voert veel zaken tegen Q-Park over onterechte en absurd hoge boetes voor uitrijden zonder te betalen. Het zijn vaak schrijnende gevallen. Bijvoorbeeld: een vrouw rijdt, na het betalen, net iets te laat uit omdat zij haar huilende baby nog even moest voeden. Of iemand rijdt door de geopende slagboom en denkt dat de garage met kentekenherkenning werkt. Niet heel vreemd, aangezien veel parkeergarages dat tegenwoordig hebben. Q-Park registreert dan het kenteken automatisch en een paar weken later ploft bij deze onfortuinlijke personen een boete van 360 euro op de deurmat.

Gigantische boete
“Ik krijg veel vragen over de gigantische hoge boete van Q-Park. De kosten van een dagkaart, gemiddeld 60 euro, plus 300 euro boete. Zwartrijden in de trein ter vergelijking, beboet de NS met een paar tientjes. De boete van Q-Park is niet reëel. Vooral omdat er in veel gevallen geen sprake is van opzettelijk uitrijden zonder betalen, het zogeheten ‘treintje-rijden.’”
Rechtsongelijkheid
Gedupeerden met aantoonbaar bewijs van betaling, vechten de zaak vaak aan bij de kantonrechtbank. Wat Jakob stoort, is dat kantonrechters verschillende uitspraken doen. “Door het tekort aan rechters en tijdgebrek verdiepen niet alle kantonrechters zich even grondig in de zaak. Sommigen gaan in het vonnis niet eens in op mijn betoog. Zo is er een uitspraak van een kantonrechter uit Groningen waardoor de boete in de praktijk op 70 euro uitkomt i.p.v. 360 euro, omdat Q-park een sticker hanteerde in de garage met daarop ook een boete voor het uitrijden zonder te betalen. Dat bedrag stond niet op de sticker; wel stond er: het dagtarief en alle bijkomende kosten. De rechter heeft voor de bijkomende kosten de Wet incassokosten gebruikt. Alles bij elkaar dus 70 euro. Door de verschillende uitspraken ontstaat er rechtsongelijkheid. Heel onwenselijk, we streven naar juist eenheid in het recht. De zaak voorleggen aan de Hoge Raad lost dat probleem op, maar ook dat gebeurt niet door het tekort aan rechters.”

Maatschappelijke kosten
De proceskosten ad 300 euro zijn voor de cliënt als hij of zij de zaak verliest. De totale kosten inclusief de boete zijn dan 600 tot 700 euro. “Sommige mensen komen hierdoor echt in de problemen. Ze krijgen betalingsachterstanden en schulden en komen soms in de schuldsanering terecht. De kosten daarvan betaalt de belastingbetaler. Ik vind het niet uit te leggen.” Voor gedupeerden heeft Borgesius tips op zijn website www.JuristBrabant.nl.
Complexe erfrechtzaken
Jakob behandelt in zijn praktijk verder erfrecht-, tucht- en consumentenzaken en disputen tussen huurders en verhuurders, buren en leden van vereniging van eigenaren. “Erfrecht is vaak veelzijdig en complex, die zaken geven mij veel voldoening. Bij het overlijden van een dierbare hebben nabestaanden naast het afwikkelen van de nalatenschap te maken met rouw. Problemen die al langer speelden, escaleren vaak tot een familieruzie als degene die de familie bij elkaar hield, overlijdt.”

Mens zijn en blijven
“Voor de juridische en economische kant van de zaak maak ik als jurist een plan, maar de menselijke aspecten zoals rouw geef ik ook aandacht.” Tijdens een kennismakingsgesprek maakt Jakob aantekeningen op een A4-tje: links de menselijke en emotionele aspecten en rechts de juridische en economische punten. “Vaak stel ik aan het eind van het eerste gesprek de vraag: ‘Heeft u ook een juridische vraag?’”
“De rechter besteedt wel aandacht aan de emotionele kant van de zaak, maar benadrukt de juridische en economische kant. Daar bereid ik mijn cliënten wel op voor.” Jakob doet dat door vragen te stellen, écht te luisteren en mee te leven. “Het lucht mensen vaak enorm op om hun verhaal te vertellen. Rouw verwerken doe je niet door de zaken alleen juridisch en economisch op te lossen. Rouwverwerking is loslaten, met elkaar om de keukentafel zitten en praten. Ik kan niet alles oplossen, maar mens zijn én blijven, daar draait het om.”

Jakob is lid geworden van de NVRA omdat hij graag kwaliteit levert en daarop aanspreekbaar wil zijn. “De NVRA heeft ook een goed cursusaanbod. Om bij te blijven in het vak geef ik én volg ik cursussen”. Naast zijn werk houdt Jakob van wandelen, musea en Willem II bezoeken.