Informatie steunmaatregelen TOZO en NOW

In aansluiting op het bericht van 31 maart jl., waarbij wij u voor de mogelijke economische gevolgen van het coronavirus verwezen naar de website en publicaties van de KvK en MKB Nederland, wijzen wij u op het volgende.

Het bestuur heeft, mede naar aanleiding van vragen van leden, contact gezocht met MKB Nederland en hen gevraagd waarom de respectieve praktijken van onze rechtskundige adviseurs niet worden vermeld op de zgn. SBI-lijst, wat noodzakelijk is om in aanmerking te kunnen komen voor de Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS regeling). Het betreft hier een eenmalige tegemoetkoming in de vorm van een belastingvrije gift van 4.000 euro. Tevens hebben wij geïnformeerd naar de kans/mogelijkheid om bij Economische Zaken te bepleiten/bevorderen dat vermelding op deze lijst alsnog plaatsvindt.

Dat de branche van rechtskundige adviseurs niet op de SBI-lijst vermeld staat, heeft er mee te maken dat vooral gekeken is naar branches die direct - en vooral door de overheidsmaatregelen - geen of amper omzet meer hebben. Dat is bij onze branche minder het geval dan bij andere branches, waar zeer nauw (fysiek) klantcontact is, zoals b.v. bij tandartsen en fysiotherapeuten. Ook wordt de kans zeer klein, zo niet nihil geacht, dat de overheid deze lijst alsnog gaat uitbreiden.

Wel bestaat voor de leden de mogelijkheid gebruik te maken van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) en voor praktijken met werknemers voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Op de site van MKB-Nederland staat inmiddels een corona calculator, waarop u precies kunt zien of u daarvoor in aanmerking komt. Klik hier voor informatie.