Uitnodiging voorlichtingsbijeenkomsten over de Mededingingswet

VNO-NCW en MKB-Nederland organiseren samen met de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een serie voorlichtingsbijeenkomsten getiteld ACM: toezicht op concurrentie.

Deze bijeenkomst is interessant voor u, bijvoorbeeld als u wilt samenwerken met andere ondernemers, of als u concurrentie van (lokale) overheden ervaart.

Programma
Allereerst zal de ACM vertellen over haar werkwijze en wat wel en niet mag als ondernemers willen samenwerken. Daarna gaat de ACM in op de praktijk van adviesprijzen van leveranciers (verticale prijsbinding). Tenslotte vertelt de ACM over de regels waar overheden zich aan moeten houden wanneer zij met u concurreren (Wet Markt en Overheid).

Er is gelegenheid voor het stellen van vragen. U kunt deze ook vooraf indienen. De ACM kan niet ingaan op specifieke casussen.

Klik hier om u aan te melden voor de bijeenkomst welke op 5 verschillende data en locaties gegeven zal worden.