Uitnodiging voorlichtingsbijeenkomsten over de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)

De NVRA wijst op de mogelijkheid om deel te nemen aan een voorlichtingsbijeenkomst over de WAB. Als lid van de NVRA kunt u (voor eigen rekening) gebruik maken van het gereduceerd tarief van Euro 55,—excl. BTW.

VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN organiseren een serie voorlichtingsbijeenkomsten over de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) die op 1 januari a.s. in werking treedt.

De Wab
Eind mei jl. is in de Eerste Kamer de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) aangenomen. De Wet regelt aanpassingen op het terrein van het ontslagrecht en tijdelijke contracten (ketenregeling).
De memorie van toelichting stelt dat ‘de arbeidsmarkt zekerheid en kansen moet bieden aan iedereen’. Met de Wet werk en zekerheid (Wwz) uit 2015 zijn stappen gezet, vindt het kabinet, maar ‘groot onderhoud’ is nodig op het terrein van flexibele arbeid, het ontslagrecht en de WW om een ‘nieuwe balans’ aan te brengen tussen zekerheden en kansen. De Wab moet dit gaan bewerkstelligen.

De bijeenkomsten worden gehouden op de volgende data en locaties:
• donderdag 10 oktober 2019 Conferentiehotel Guldenberg te Helvoirt. Klik hier om aan te melden;
• dinsdag 15 oktober 2019 de ‘Malietoren’ te Den Haag. Klik hier om aan te melden;
• donderdag 17 oktober 2019 Nieuwe Buitensociëteit te Zwolle. Klik hier om aan te melden

Aanmelden
De toegangsprijs bedraagt € 55,00 (excl. 21% btw) per persoon. Dit bedrag wordt via een éénmalige machtiging van uw rekening afgeschreven. U wordt vriendelijk verzocht deze machtiging (zie antwoordformulier) te ondertekenen.

U kunt zich door middel van bijgaande links aanmelden voor één van de bijeenkomsten.
De verwerking van uw aanmelding vindt plaats in volgorde van binnenkomst.

Voor meer informatie
Kitty Dellemijn
Mailadres: dellemijn@vnoncw-mkb.nl
070 349 03 74

Kort voor de bijeenkomst ontvangt u nog een bevestiging met aanvullende informatie.