Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering op 16 juni a.s.

Zaterdag 16 juni 2018

Algemene Ledenvergadering en Inleiding: “Vogelvrij verklaard”, Het Arbeidsrecht van de ZZP-er

Inloop 13.00 uur
Start ALV 13.30 uur met de NVRA op weg naar 2.0

In de algemene ledenvergadering komen een terug- en vooruitblik, ontwikkelingen op het terrein van scholing en andere activiteiten en uiteraard ook de financiën weer aan de orde.

De stukken voor de ALV worden u separaat toegezonden.

Inleiding 15.00 uur “Vogelvrij verklaard”, Het Arbeidsrecht van de ZZP-er

Een interessant betoog van Joop der Weduwen aan de hand van zijn boek dat in dit voorjaar is aangeboden aan Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg, D66

Afsluiting met hapje en drankje

Meld u per mail aan bij het secretariaat, wij hopen op uw komst