Home Cursusprogramma Cursus arbeidsrecht met procesrechtelijke tips & tricks op procesrechtelijk gebied en de zin en onzin van de wrakingsprocedure
12 okt

Cursus arbeidsrecht met procesrechtelijke tips & tricks op procesrechtelijk gebied en de zin en onzin van de wrakingsprocedure

Nu inschrijven

Woensdag 12 oktober 2022, 13.00 - 17.45 uur (4 uur cursus), La Place, De Meern

Inhoud cursus
Tijdens de cursus wordt ruimschoots aandacht besteed aan actuele ontwikkelingen binnen het arbeidsrecht en het arbeidsprocesrecht. Tevens krijgt u van een ervaren kantonrechter tips en trics hoe u het beste kunt acteren tijdens een zitting bij de kantonrechter en waar u aandacht aan moet besteden bij het schrijven van processtukken. Die tips kunt u de volgende dag in de rechtszaal en achter uw bureau bij het schrijven van processtukken onmiddellijk in de praktijk brengen. Tijdens de cursus zal voorts uitgebreid aandacht worden besteed aan de wrakingsprocedure, waarbij toegelicht zal worden in welke gevallen het zinvol kan zijn om een dergelijk wrakingsverzoek in te dienen en wat de impact is van een dergelijk verzoek voor de gewraakte rechter. U krijgt als deelnemer aan de cursus volop gelegenheid om uw vragen aan de kantonrechter voor te leggen.

docent
mr. W.J.J. Wetzels, kantonrechter te Rotterdam, tevens raadsheer-plv. Hof Amsterdam

Kosten
Kosten van de cursus bedragen € 150,00 exclusief BTW voor leden en € 200,00 exclusief BTW voor niet-leden

Tijd en plaats
Woensdag 13 oktober 2022
13.00 tot 17.45 (4 uur cursus)
La Place, De Meern (gelegen aan de A12)
Meerndijk 59
3454 HP Utrecht

PE-punten
De cursus levert 4 PE-punten op.