Home Cursusprogramma Gecancelled: 26 maart 2020 Actualiteiten huurrecht
26 mrt

Gecancelled: 26 maart 2020 Actualiteiten huurrecht

Door alles wat nu gaande is zijn wij helaas ook genoodzaakt geplande activiteiten te annuleren. De geplande cursus actualiteiten huurrecht van donderdag 26 maart a.s. gaat dan ook niet door. Wij kijken de komende periode aan en mede in overleg met de docent en locatie zullen wij bezien of wij deze cursus op een ander moment alsnog kunnen organiseren.

Gecancelled. Nog niet bekend of en zo ja wanneer deze cursus op een ander moment kan worden georganiseerd.

Docent: Mr. G.M. Kerpestein, advocaat huurrecht te Amsterdam

Locatie: Fort Altena, Tol 8, 4251 PX Werkendam (www.fortaltena.nl)

PE-punten: 3

Programma:

14.30 - 15.00 uur: inloop

15.00 - 16.15 uur: Jurisprudentie bedrijfsruimte

- kwalificatie: woonruimte, 290 of 230A?
- opzegging en huurbeëindiging
- ontbinding wegens wanprestatie

16.15 - 16.30 uur: pauze

16.30 - 17.30 uur: Jurisprudentie bedrijfsruimte

- huurprijsherziening
- indeplaatsstelling
- afwijkende bedingen

17.30 tot 18.00 uur: soep met broodjes

18.00 tot 19.00 uur: Jurisprudentie bedrijfsruimte

- gebreken en renovaties
- huurcontractuele afwijkingen
- exoneraties, boeten- en kostenbedingen

19.00 uur: afsluitende borrel

Inhoud cursus:

Het huurrecht is voortdurend in beweging. Actuele rechtspraak blijft van belang. In deze cursus komt deze uitvoerig aan bod.

In het domein woonruimte staat het belang van doorstroming vol in de schijnwerpers. De toenemende marktwerking stelt het vroegere belang van inflexibiliteit van de beschermingsgedachte op de proef. Ook speelt de vraag naar meer flexibiliteit een rol bij bedrijfsruimte. Met de opkomst van webwinkels en het gewijzigde winkelklimaat wijzigen de verhoudingen zich. De vraag neemt af en er vallen gaten in binnenstedelijke winkelgebieden. Ketens verdwijnen en verhuurders zoeken naar oplossingen. De Hudson Bay-affaire laat zien dat de tijden zijn veranderd. Verhuurders willen huurders koste wat kost behouden.

In deze cursus wordt de laatste stand van zaken uitvoerig behandeld. Theorie en praktijk gaan hand in hand. Ook worden praktische tips gegeven voor het opstellen van huurcontracten en op de juiste wijze beoordelen van clausules. Daarnaast komen huurprijswijzigingen aan bod, huurbeëindiging , de indeplaatsstellingsregeling en de toepassing van de wettelijke gebrekenregeling bij bedrijfsruimte.

Een aanrader voor iedereen die volledig op de hoogte wil zijn.

Kosten:

€ 150,00 excl. BTW leden NVRA
€ 250,00 excl. BTW niet-leden

Zie annuleringsvoorwaarden