Home Cursusprogramma Cursus Facetten Bewindvoering & MSNP / WSNP op 5 november a.s.
5 nov

Cursus Facetten Bewindvoering & MSNP / WSNP op 5 november a.s.

Nu inschrijven

Op 5 november a.s. zal er de cursus “Facetten Bewindvoering & MSNP/WSNP” plaatsvinden met als gastdocent de heer Thijs van Lierop. In de cursus wordt aandacht besteed aan de (wettelijke) positie van de beschermingsbewindvoerder. Vele schuldeisers krijgen te maken met een beschermingsbewindvoerder, maar wat is de juridische status van de onderbewindgestelde en diens bewindvoerder? Wie is aansprakelijk voor de verschuldigde betaling? Wie dient hoe gedagvaard te worden voor welke rechter? Hoe weet men of de betrokken schuldenaar onder bewind staat? Mag er beslag worden gelegd ten laste van de onderbewindgestelde? Wat zijn de taken en bevoegdheden van de beschermingsbewindvoerder? Wanneer is hij aansprakelijk? Wie oefent toezicht op hem uit? Kortom, hoe ziet de wettelijke regeling in het Burgerlijk Wetboek over het beschermingsbewind eruit?

In het tweede gedeelte van de cursus komt de gemeentelijke schuldhulpverlening aan bod. Hierbij wordt stilgestaan bij de volgende onderwerpen: welke factoren spelen een rol bij het ontstaan van schulden? Wat behelst een integrale aanpak die door de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening wordt voorgeschreven? Welke wacht- en doorlooptijden gelden er? Wat is de doelstelling van een stabiliteitsfase? Wanneer is iemand saneringsrijp? Vallen schulden die niet te goeder trouw zijn ontstaan in de Msnp? Zo ja, welke schulden zijn dat dan? Wat kan de schuldhulpverlener nog doen om een schuldeiser die weigert mee te werken aan een schuldregeling over de streep te trekken? Wanneer kan er om een breed of een smal moratorium verzocht worden? Wanneer kan iemand worden toegelaten tot de Wsnp?

Locatie

Vergadercentrum IJsselstaete, Industrieweg 31, 3401 MA IJsselstein

Programma

13.00- 13.30 inloop
13.30 - 15.30 cursus deel 1 Bewindvoering
15.30 -15.45 pauze
15.45 - 17.15 cursus deel 2 Schuldhulpverlening
17.15 -18.00 nabespreking en borrel

Kosten:
Voor leden € 150,00 en voor niet-leden € 250,00 exclusief BTW

Opleidingspunten:
4 PE-punten

Annuleringsvoorwaarden:
U kunt uw inschrijving alleen schriftelijk (via email aan cursussen@nvra.nl) annuleren. Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de cursus kunt u kosteloos annuleren. Indien u binnen 2 weken voor aanvang annuleert, brengen wij u een bedrag van € 50 (exclusief btw) aan administratiekosten in rekening. In dat bedrag is begrepen het eventueel dan al aan u verstrekte cursusmateriaal.
Indien u zonder berichtgeving niet verschijnt op de cursus berekenen wij u het volledige bedrag.
Bij verhindering kan een vervanger van uw inschrijving gebruikmaken.