Home Cursusprogramma Gecancelled: woensdag 30 september 2020 Procederen voor de kantonrechter
30 sep

Gecancelled: woensdag 30 september 2020 Procederen voor de kantonrechter

Nu inschrijven

Gecancelled. Nog niet bekend of en zo ja wanneer deze cursus op een ander moment kan worden georganiseerd.

Docent: Mr. S.M.A.M. Venhuizen, raadsheer gerechtshof ‘s-Hertogenbosch

PE-punten: 4

Programma:

13.30 uur inloop

14.00 uur aanvang cursus

15.30 uur pauze

16.00 uur vervolg cursus

17.30 tot 18.00 uur soep met broodjes

18.00 vervolg cursus

19.00 uur afsluitende borrel

Inhoud cursus:

Procederen bij de kantonrechter (capita selecta)

De cliënt verwacht van zijn rechtshelper dat deze op verantwoorde en efficiënte wijze de procedure voert. Van u wordt dan ook veel kennis verwacht van uiteenlopende procesregels zoals bepaald in de wet en uitgelegd en toegepast in de jurisprudentie. Deze op de kantonprocedure toegespitste cursus begint met de (on)mogelijkheden van een kort geding bij de kantonrechter. Van de bevoegdheid van de kantonrechter in zowel kort geding als in bodemzaken worden verschillende voorbeelden uitgediept.

Hoe moet uw petitum luiden en wie moet welke feiten aanvoeren? Maakt het onderscheid in principaal en exceptief verweer en incidenten uit voor de verweermiddelen die u aanvoert? Welke processtukken en (nadere) aktes mag u nemen? Hoe leidt een vaststellingsovereenkomst tot een executoriale titel? Wat te doen met een ongunstig tussenvonnis?

Alhoewel ook enkele algemene aspecten van de verzoekschriftprocedure aan de orde komen, ligt de nadruk op de dagvaardingsprocedure. De per 1 oktober 2019 gewijzigde regels over de mondelinge behandeling zijn in de lesstof verwerkt.

Tijdens de cursus is er volop gelegenheid tot het stellen van vragen.

Kosten:

€ 200,00 excl. BTW leden NVRA
€ 300,00 excl. BTW niet-leden

Zie annuleringsvoorwaarden

Cursussen