Home Cursusprogramma Cursus Procederen voor de kantonrechter op 25 oktober a.s.
25 okt

Cursus Procederen voor de kantonrechter op 25 oktober a.s.

Nu inschrijven

Op donderdag 25 oktober a.s. vindt de cursus "Procederen voor de kantonrechter, met speciale aandacht voor actualiteiten arbeidsrecht en bijzondere procedures" plaats. De cursus wordt gegeven door mr. W.J.J. (Wim) Wetzels, kantonrechter rechtbank Rotterdam.

Programma
Aanvang: 13.00 tot 16.30 uur. De zaal is open om 12.30 uur en er staan broodjes klaar.

Locatie
Hotel van der Valk Vianen, Prins Bernhardstraat 75 te 4132 XE Vianen (tel. 0347-325959).

Kosten
Voor leden € 150,00 exclusief BTW en voor niet-leden € 250,00 exclusief BTW.

Opleidingspunten
3 punten.

Inhoud
Arbeidsprocesrecht – art. 7:686a BW

 • Wanneer verzoekschrift en wanneer dagvaarding in arbeidszaken?
 • Hoe om te gaan met korte vervaltermijn van 2 maanden bij tegenverzoek werkgever ex art. 7:677 lid 2 BW?
 • Redactie van het verzoekschrift ex art. 7:681 BW;
 • Is de “switch” nog mogelijk?
 • Redactie van een ontbindingsverzoek ex art. 7:671b BW;
 • Aanpak en voorbereiding van de mondelinge behandeling – instructie van de cliënt;
 • Ontbinding op basis van wanprestatie ex art.7:686 BW;
 • Bewijslevering in Wwz zaken;
 • Nut van voorwaardelijke ontbinding, mede met het oog op andersluidende uitkomst in appel;
 • Berekening van de billijke vergoeding;
 • Wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB).

Bijzondere procedures

 • Artikel 96 Rv;
 • Pilots die nu lopen bij de Rechtbank Rotterdam (Rotterdamse Regelrechter) en Den Haag (Wijkrechter) en de (voormalige) Spreekuurrechter bij de rechtbank Noord-Nederland;
 • Voorlopig getuigenverhoor en voorlopig deskundigenbericht;
 • In welke zaken kunnen die middelen worden ingezet en hoe verloopt de procedure vervolgens;
 • Deelgeschilprocedure van art. 1019w Rv.

Annuleringsvoorwaarden:
U kunt uw inschrijving alleen schriftelijk (via email aan cursussen@nvra.nl) annuleren. Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de cursus kunt u kosteloos annuleren. Indien u binnen 2 weken voor aanvang annuleert, brengen wij u een bedrag van € 50 (exclusief btw) aan administratiekosten in rekening. In dat bedrag is begrepen het eventueel dan al aan u verstrekte cursusmateriaal.
Indien u zonder berichtgeving niet verschijnt op de cursus berekenen wij u het volledige bedrag.
Bij verhindering kan een vervanger van uw inschrijving gebruikmaken.

Cursussen