Home Register De heer J. van den Broek (Johan)

Zoek een Rechtskundig Adviseur

Burger- en Publiekszaken BV

Broek J. van den

Nederhuizinge 2
5731 ML MIERLO

E-mail johanvandenbroek@burgerenpubliekszaken.nl

Telefoon 0492 - 662411

Specialisme Personen- en familierecht

Wij ondersteunen - met name Afdelingen Burger- en Publiekszaken van - gemeenten bij de toepassing van complexe vraagstukken op het gebied van het personen- en familierecht, het nationaliteitsrecht, het internationaal privaatrecht én de Wet basisregistratie personen.
Daarbij gaat het met name over:
A. Het opstellen van primaire besluiten
B. Het opstellen van pleitnota's en verweerschriften
C. De procesvoorbereiding en uitvoering in bezwaar en (hoger) beroepszaken