Home Register De heer J.S.R. van Hal (Jan)

Zoek een Rechtskundig Adviseur

van Hal / Prins & Partners

Hal J.S.R. van

Rekhemseweg 32
7004 GL DOETINCHEM

E-mail jan@jsrvanhal.nl

Telefoon 065 - 4758158

Jan .S.R. van Hal
Register Belastingadviseur
Jurist NVRA
Register Financieel Planner
Register Adviseur Bedrijfsopvolging
Specialist Arbeidsrecht Ani

https://nl.linkedin.com/in/jansrvanhal
- Voor vrijblijvend oriënterend gesprek: 06-54758158

- Gevestigd te Doetinchem en Zandvoort verlenen wij hoogwaardige diensten aan MKB bedrijven, vrije beroepers, ZZP-ers, particulieren, verenigingen en stichtingen.

- Kern-activiteiten: Juridisch & Fiscaal advies,
- Praatpaal voor ondernemer en particulier in brede zin.
Advies en (rechts)bijstand m.b.t. overeenkomsten, bij huur- en arbeidsrechtvragen en diverse juridische kwesties (o.a. erfrecht); risicoanalyse en risicobeheer in brede zin: o.a.bedrijfskundige/verzekeringstechnische en juridische en fiscale scan, due diligence en legal audit en bij bedrijfsopvolging.

- Info+: rb.nl, nvra.nl, rabregister.nl, risicomanagementregister.nl, registerfinancieelplanner.nl
https://nl.linkedin.com/in/jansrvanhal

Specialties: Tax law & labor/contractlaw, company merger and acquisition & recovery /restructuring (bedrijfssanering / surseance & faillissement), accountancy, estate planning, (financial) divorce counseling, risk management, financial planning.