Home

Zoek een Rechtskundig Adviseur

Erfgenamenonderzoek.nl | Luminis Executele & Vereffening

K. Zondervan

Postbus 506
2400 AM ALPHEN AAN DEN RIJN

Erfgenamenonderzoek.nl

Bent u notaris? Voor diverse collega's van u verrichten wij standaard het (internationaal) erfgenamenonderzoek. Ook vragen wij met regelmaat en op efficiënte wijze testamenten en andere akten op uit het buitenland.

Bovendien sporen we rechthebbenden op van ongeclaimde tegoeden, waaronder nalatenschappen en bemiddelen we bij de correspondentie met buitenlandse erfgenamen, in het bijzonder wanneer het gaat om het doen invullen van formele stukken; wij werken met lokale mensen die (letterlijk en figuurlijk) de taal spreken.

Luminis Executele & Vereffening

Wij zijn gespecialiseerd in erfrecht. Mitsdien bieden wij diensten aan op het gebied van:

• nalatenschapsafwikkeling: het optreden als executeur en (door de rechtbank benoemd) vereffenaar;
• het afwikkelen van nalatenschappen op basis van boedelvolmachten door de erfgenamen te verstrekken, óók wanneer er door beneficiaire aanvaarding moet worden vereffend;
• testamentaire bewindvoering; u kunt hierbij denken aan het beheren van gelden die een minderjarige toekomen, maar ook aan het verdelen van de nalatenschap op basis van een bevoegdheid die voortvloeit uit afwikkelingsbewind.

U kunt ons (onder meer) inschakelen indien u:

• uw testament wilt laten opmaken en daarin een professioneel executeur of bewindvoerder wilt benoemen;
• benoemd bent tot executeur maar bepaalde taken uit handen wilt geven of op zoek bent naar een sparringpartner;
• een nalatenschap heeft aanvaard, al dan niet samen met andere erfgenamen en deze door een professional wilt laten afwikkelen;
• na beneficiaire aanvaarding moet overgaan tot het voltooien van de wettelijke vereffening;
• erfgenaam bent in een nalatenschap en zich van juridisch advies wil laten voorzien; bijvoorbeeld wanneer er ruzie is onder de erfgenamen.

Kunnen wij u bijstaan? We maken graag een kosteloze en geheel vrijblijvende afspraak met u om kennis te maken. Het eerste adviesgesprek kost (ongeacht hoe lang het duurt) € 145,00 incl. BTW.

Bel ons op 085-0604243 of stuur een e-mail naar info@zondervanlegal.nl. Meer informatie vindt u op www.luminisexecuteurs.nl en op www.erfgenamenonderzoek.nl.

Telefoon
Specialisme
Erfrecht, Personen- en familierecht