Home Register De heer R.B. Janssen (René)

Zoek een Rechtskundig Adviseur

Bureau R C & A

Janssen R.B.

Vondellaan 29 a
3117 PT SCHIEDAM

E-mail info@bureau-rca.nl

Telefoon 010 - 4737377

Bureau R C & A kan verenigingen, stichtingen, het midden en kleinbedrijf en grotere ondernemingen van dienst zijn met (rechtskundig) advies in de volgende kwesties en zaken:

•Debiteurenbeheer
•Incasso’s
•Insolventies & Wettelijke Schuldsaneringsregelingen

En geeft onder meer rechtskundig advies aan:

•Verenigingen van Eigenaren (Appartementsrecht)
•Stichtingen
•Verenigingen
•Midden en Kleinbedrijf
•Entertainment industrie

Consultancy:

•Faillissementen & wettelijke schuldsaneringsregeling
•Schuldhulpverlening
•Budget coaching
•wettelijke beschermingsmaatregelen (beschermingsbewind / curatele)
•Begeleiding van startende ondernemers (redigeren ondernemingsplan(nen))
•Redigeren, controleren en vervaardigen statuten (voor stichtingen en verenigingen)
•(Interim) bestuurs- en managementfuncties
•(Juridisch) advies en management m.b.t. entertainment industrie
•Uitbreiding van bestaande ondernemingen
•Fusieplannen
•Reorganisatieplannen en uitvoering daarvan
•Debiteuren- en crediteurenbeheer
•Problemen en/of situaties die een bedreiging voor het voortbestaan van de onderneming vormen
•Detachering
•PR & Marketing

Website: www.bureau-rca.nl